Landdistrikterne efterlyser akut førstehjælp til den kollektive trafik på finansloven

Utilfredsheden med den kollektive trafik er stærkt stigende samtidig med, at trafikselskaberne kæmper med store underskud. Det vækker stor bekymring hos Landdistrikternes Fællesråd, som efterlyser en akut økonomisk indsats på finansloven til den kollektive trafik.

Det seneste år er der sket en stigning i utilfredsheden med den kollektive trafik, ifølge en netop offentliggjort undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk. Det gør sig også gældende i landdistrikterne, hvor særligt høje billetpriser og for få afgange fremhæves som et problem. Sideløbende mangler bustrafikken akut 745 mio. kr.

Gøres der ikke noget for at løse udfordringen på den kommende finanslov, kan det få langvarige konsekvenser, mener Landdistrikternes Fællesråd.

– Den kollektive trafik befinder sig i en dyb krise og mange steder er der nedlagt eller varsles der nedlæggelse af afgange og busruter. Så det er desværre ikke overraskende, at flere er utilfredse med kvaliteten af den kollektive trafik, udtaler Steffen Damsgaard og fortsætter:

– De seneste års besparelser rammer især børn, unge, ældre og svage grupper, som er særligt afhængige af kollektiv trafik. Det har konsekvenser for den enkelte, men også generelt for bosætningen i landdistrikterne.

Det internationale forskningscenter Nordregio har netop offentliggjort en rapport, der viser at velfungerende og billig kollektiv transport er blandt de vigtigste faktorer for, at landdistrikterne kan være attraktive for unge.

– Det er afgørende for landdistrikternes fremtid, at ung som gammel kan leve et helt liv udenfor de større byer, så vi er nødt til at få løftet kvaliteten af den kollektive trafik og få gjort den billigere, understreger Steffen Damsgaard.

745 mio. kr. til kollektiv trafik på finansloven

Et ekspertudvalg nedsat af regeringen er i skrivende stund ved at gentænke den kollektive mobilitet, men det har for lange udsigter, mener Landdistrikternes Fællesråd. De foreslår derfor, at der hurtigst muligt afsættes flere ressourcer til den kollektive trafik, som øremærkes landdistriktsområder, ligesom trafikselskabernes underskud på 745 mio. kr. skal helt eller overvejende dækkes på finansloven 2024.

– Det er fornuftigt at arbejde strategisk med at forbedre fremtidens kollektive trafik, men der er et akut behov for en løsning på den korte bane. For ellers bliver problemerne kun større på sigt. Kommunerne og regionerne er i forvejen økokomisk pressede, og derfor opfordrer vi til, at man i første omgang finder pengene på finansloven, afslutter Steffen Damsgaard.

Landdistrikternes Fællesråd har sammen med 7 andre organisationer med interesse i kollektiv transport skrevet et åbent brev d. 26. sep. 2023 under overskriften ”Bevar den kollektive transport – en uundværlig livsnerve i samfundet især i landdistrikterne”. Brevet er henvendt til Folketinget med fokus på medlemmerne af Folketingets Transportudvalg, finansminister Nicolai Wammen (S) og transportminister Thomas Danielsen (V). 

Kontaktpersoner

Helle Vendelbo 31718938 hve@landdistrikterne.dk Presse- og kommunikationsansvarlig

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail