Landdistrikter: Vi har brug for en markant udligningsreform

Regeringen vil tilgodese en række hovedstadskommuner i de igangværende forhandlinger om en ny udligningsordning, skriver Jyllands-Posten. Det skuffer Landdistrikternes Fællesråd, som mener, der er behov for en langt mere gennemgribende reform af det kommunale udligningssystem end det, der lægges op til. 

– Det nuværende udligningssytem sikrer på ingen måde grundlaget for en nogenlunde ens service for borgerne uanset hvor i landet, de bor. Derfor skal det laves om, siger formand Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Men det er altså ikke nok med nogle mindre justeringer som dem Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet præsenterede tilbage i februar. Udvalgets anbefalinger tager på ingen måde fat i det grundlæggende problem om, at Danmark er ved at blive delt i to, når det handler om den borgernære kernevelfærd. 

Regeringens udspil, som Jyllands-Posten har beskrevet, vil mærkbart tilgodese en række hovedstadskommuner i forbindelse med et nyt udligningssystem. 

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, som bl.a. repræsenterer en lang række kommuner i hele landet, undrer sig over, at regeringen ikke har højere ambitioner. 

– Vi har et fælles ønske om et Danmark i balance. Men det kræver handling bag ordene. Hvis vi vil skabe bedre forudsætninger for at bo og leve i alle dele af Danmark, så skal vi også sikre en udligningsordning, der lægger en fair og stabil bund under de kommunale budgetter, særligt i landdistriktskommunerne, siger han. 

Når man sammenligner de 34 kommuner, som er med i hovedstadsudligningen, med resten af landets kommuner, viser det sig, at borgerne uden for hovedstadsområdet tjener mindre og betaler en større del i skat. Samtidig er provinskommunernes udgifter til overførselsindkomster højere, mens de bruger færre penge på ældre, skoler og daginstitutioner. 

– Ud over at justere, ved tilrette de mest åbenlyse urimeligheder i det nuværende udligningssystem, foreslår vi, at Folketinget skaber en bedre balance ved gradvist at udfase hovedstadsudligningen og tilsvarende hæve landsudligningen. Hvis dette ikke sker, så kan man ikke tale om en reform, men blot en lille justering, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd og tilføjer:

– Hvis man politisk kun vil justere, så bør man desuden fastholde det nuværende finansieringstilskud og puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard mødes inden længe med partiernes ordførere for drøfte ordningen. 

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk