Landdistrikter: Turismestrategi kan bidrage til vækst i hele Danmark

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) fremlagde mandag regeringens bud på en national turismestrategi. Med en række turismefremmende initiativer skal den nye strategi være med til at sætte en fælles retning for dansk turisme. 

Lempelser af skiltelov

Et af initiativerne er, at virksomheder, museer og turistattraktioner skal have bedre muligheder for at opsætte skilte langs de danske veje og dermed skabe synlighed om sig selv. 

Hos Landdistrikternes Fællesråd, som er interesseorganisation for de danske land- og yderområder, er man glade for, at strategien indeholder en række tiltag målrettet turismeudviklingen uden for de største byer.

– Det er meget positivt, at turisme som drivkraft for vækst og udvikling i landdistrikterne er blevet defineret som et særskilt fokusområde. Det har vi arbejdet for igennem flere år, netop fordi vi mener, at der er et stort uudnyttet potentiale, siger formand Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Vi er i særdeleshed rigtig glade for, at regeringen lægger op til, at igangsætte et serviceeftersyn af reglerne for skiltning i det åbne land og i landdistrikterne, så turisterne kan få øje på de mange spændende oplevelser og attraktioner, som indtil nu er gået glip af mange besøgende.

Bedre rammebetingelser for turismesektoren

Der er en lang række initiativer i turismestrategien, som tidligere er blevet annonceret, og som nu bindes sammen i strategien. Det gælder alt lige fra lempelser i planloven med relevante sommerhus-udpegninger, sommerhusloven som definerer antallet af enheder i eksisterende bygninger, strandbeskyttelseslinjens nuancering, bedre realkreditbelåning, flere landdistriktsvækstpiloter osv.

Landdistrikternes Fællesråd mener, at det er afgørende, at der bliver skabt bedre forudsætninger for virksomheder og erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med turisme uden for de største byer. 

– Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at understøtte vores virksomheder i landdistrikterne med gode rammebetingelser, så de kan være med til at generere den vækst, der i sidste ende skal komme hele landet til gode, siger Steffen Damsgaard. 

Forhøjelse af bundfradrag for udlejning

Damsgaard er ligeledes glad for, at bundfradraget for udlejning af helårsboliger og værelser forhøjes med 10.000 kroner, og at bundfradraget ved udlejning af sommerhuse samtidig forhøjes med 5000 kroner fra 2018. 

– Det passer rigtig godt med de forslag, vi tidligere har været ude med, og er på den måde et godt første hug i forhold til at stimulere turismeomsætningen i landdistrikterne, siger han. 

Kontaktpersoner

For yderligere oplysning kontakt Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 51 740 062