Landdistrikter trækker i arbejdstøjet for at sikre levende bymidter

Bymidterne i de danske landdistrikter er flere steder under pres fra blandt andet e-handel. Nyt partnerskab etableret af regeringen skal arbejde for at sikre levende bymidter landet over. Landdistrikternes Fællesråd er med.

På landet er bymidten et områdes kerne. Traditionelt set ligger butikker, spisesteder, apoteker og købmandsforretninger side om side med eksempelvis rådhus, kulturhus og bibliotek og udgør bymidterne i landdistrikterne. Men bymidterne i de mindre og mellemstore byer er under pres fra især den stigende e-handel, der betyder færre kunder i butikken.

Det er baggrunden for det nyetablerede partnerskab for levende bymidter bestående af en række kommuner, organisationer samt Kulturministeriet og Erhvervsministeriet.

Landdistrikternes Fællesråd er inviteret med i partnerskabet, og det glæder formand Steffen Damsgaard.

– Vi er utroligt glade for at kunne bidrage til dette vigtige arbejde. Levende og attraktive bymidter er ikke kun med til at sikre sammenhængskraft og sociale mødesteder for et helt lokalsamfund. Levende bymidter med handelsliv er også livsnerven i mange byer, og et afgørende parameter for besøg og tilflytning. Endelig er der bundet mange job op på blomstrende bymidter, siger han og tilføjer:

– En levende bymidte er ofte et billede på den dynamik og det liv, som lokalområdet kan tilbyde nytilkomne – både turister og potentielle tilflyttere. Så der er meget på spil, når bymidterne er truede.

Partnerskabet for levende bymidter er nedsat af Erhvervsministeriet og er et af initiativerne i regeringens Vækstplan for handel og logistik. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) udtaler i en pressemeddelelse:

– Nu skal vi gang med at finde de gode løsninger og værktøjer, der kan hjælpe med at løse de problemer, vi ser med mennesketomme bymidter og butiksdød. Det har corona-krisen om muligt kun skabt et endnu større behov for, og det er vigtigt, at vi kigger bredt på de her problemstillinger. Bymidterne spiller en meget vigtig rolle som det sted, vi mødes i de fleste af landets mindre og mellemstore byer. En velfungerende og attraktiv bymidte er derfor ikke kun godt for det lokale erhvervsliv, men i lige så høj grad godt for kommunens indbyggere.

Partnerskabet skal blandt andet finde frem til konkrete forslag til løsninger på bymidteproblemstillingen og komme med anbefalinger til statslige indsatser i begyndelsen af 2021. Arbejdet i partnerskabet løber indtil videre frem til midten af 2022.

Fakta:

Partnerskabet for levende bymidter består af:

 • Kommunernes Landsforening
 • Realdania
 • Frederikshavn Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Varde Kommune
 • Assens Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • De Samvirkende Købmænd
 • Netværket CityChefer20
 • Ejendom Danmark
 • Dansk Erhverv
 • Lokale og Anlægsfonden
 • Landdistrikternes Fællesråd
 • Kulturministeriet
 • Erhvervsministeriet (Erhvervsstyrelsen fmd)

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, kommunikations- og presseansvarlig i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail