Landdistrikter: Tillykke med ministerposten, Kaare Dybvad

Torsdag omrokerede regeringen. Et nyt ministerium er bl.a. nedsat for at styrke balancen mellem land og by. Landdistrikternes Fællesråd har store forventninger til den nye minister og håber, at regeringen vil løfte området.

Kaare Dybvad Bek (S) er torsdag sat i spidsen for et nyoprettet ministerium; Indenrigs- og Boligministeriet. Under ministeriets portefølge kommer landdistrikter og regional udvikling, som dermed flyttes fra Erhvervsministeriet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

Formålet med etableringen af det nye ministerium er bl.a. “at styrke grundlaget for et mere sammenhængende Danmark med balance mellem land og by”.

Hos Landdistrikternes Fællesråd, som bl.a. repræsenterer 55 kommuner og 4 regioner, er udmeldingen og fokusset i det nyoprettede ministerium et skridt i den rigtige retning:

– Det er meget positivt, at statsministeren ønsker at fremme nærhedsdagsordenen og udviklingen af landdistrikterne ved at samle området i et nyt ministerium med Kaare Dybvad for bordenden, siger formand Steffen Damsgaard og fortsætter: 

– Med ressortomlægningen samles en række vigtige indsatser som fx udligning, lokale aktionsgrupper, planlov og boligudvikling under én kappe, hvilket er positivt. Jeg glæder mig til at se, om manøvren også konkret vil udmønte sig i flere muskler til den dagsorden, der for alvor er rykket op på prioriteringslisten.

Boligminister Kaare Dybvad Bek får udvidet ressortområderne i det nye ministerium med ansvar for indenrigsområdet, planområdet og regional- og landdistrikter. En udvidelse, som ministeren glæder sig til:

– Jeg er stolt over at få lov til at sætte rammerne for et nyt Indenrigs- og Boligministerium. Der er mange udfordringer i relation til at skabe et sammenhængende Danmark, men mulighederne er heldigvis endnu flere. Det er en vigtig dagsorden at sikre balance mellem land og by, og jeg ser frem til de nye og spændende opgaver, der følger med, udtaler Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) i pressemeddelelsen.

Ressortomlægningen betyder samtidig, at ressortområder flyttes fra Erhvervsministeriet, som hidtil har haft det overordnede landdistriktsansvar. 

– Jeg vil gerne takke Simon Kollerup for et rigtig godt samarbejde, hvor jeg synes, vi i fællesskab har fået løftet landdistriktsområdet. Simon har stået i spidsen for en række positive tiltag, der har gavnet udviklingen i landdistrikterne. Jeg ser frem til at fortsætte det samarbejde, for landdistriktsudvikling handler også om gode rammebetingelser for vores erhvervsliv, udtaler Steffen Damsgaard.

Netop det forhold, at ressortomlægning medfører, at landdistrikter rykkes væk fra den generelle erhvervspolik, håber Steffen Damsgaard ikke får en negativ betydning. Han håber i den forbindelse ikke, at regeringens landdistriktsfokus alene vil være møntet på offentlige servicefunktioner og velfærd, men også komme med bud på, hvordan eksisterende arbejdspladser fastholdes, og ny erhvervsudvikling skabes ovenpå coronakrisen. 

Til gengæld glæder landdistriktsformanden sig til at få endnu en minister, som tydeligt har bekendt kulør og udvist at have både et hjerte og en hjerne, der er parat til at gøre op med centraliseringen og styrke landdistrikterne.

– Der ser ud til, at landdistriktsområdet opprioriteres med denne manøvre, og det hilser vi velkommen. Jeg vil derfor gerne ønske Kaare Dybvad stort tillykke med ministerposten. Med den hører også et stort ansvar for at styrke udviklingen i hele Danmark. Det er jeg sikker på, at Kaare vil have fokus på, og det glæder jeg mig til at samarbejde med ham om, siger Steffen Damsgard og henviser bl.a. til Kaare Dybvads bog “Udkantsmyten”, som netop handler om det centraliseringen. 

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, kommunikations- og presseansvarlig i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail