Landdistrikter til Christiansborg: Flyt flere statsjob til provinsen

Regeringen bør hurtigst muligt gå i gang med at flytte flere statslige arbejdspladser til provinsen, mener Landdistrikternes Fællesråd.

Regeringen bør allerede nu gå i gang med at rykke flere statslige arbejdspladser fra København ud i resten af landet. Det slår fem medlemmer af Venstres folketingsgruppe fast i en kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten onsdag, skriver Ritzau.

De fem V-folketingsmedlemmer får nu opbakning fra Landdistrikternes Fællesråd, som repræsenterer 47 land-, yder og mellemkommuner.

– Jeg er meget glad for, at en række af Venstres folketingsmedlemmer kommer med et forslag, der i bund og grund handler om at sikre en bedre balance i fordelingen af statslige arbejdspladser, siger næstformand Karsten Gram.

I kronikken nævner politikerne tre styrelser med tilsammen cirka 840 årsværk i København, som de mener bør flyttes ud. Erhvervsstyrelsen skal rykke til Silkeborg eller Nykøbing Falster. Bygningsstyrelsen skal flyttes til Skanderborg. Og også Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal flyttes til provinsen.

Hos Landdistrikternes Fællesråd mener man, at det netop er vejen frem. 

– Statslige institutioner løser opgaver for borgere og virksomheder i hele landet. Derfor bør arbejdspladserne også være fordelt i hele landet, siger Karsten Gram og fortsætter:

– Vi har rigtig gode erfaringer fra den seneste udflytning, både tidsplanen og økonomien holder sig inden for planen. Og der er masser af kvalificeret arbejdskraft i landdistrikterne.

Ifølge Landdistrikternes Fællesråd er den igangværende udflytning af 3.000 statslige arbejdspladser, som den daværende Venstre-regering præsenterede i 2015, en stor succes.

– Jeg har aldrig været et sekund i tvivl om, at udflytningen af statslige arbejdspladser ville blive en stor succes, og jeg hæfter mig særligt ved, at det har vist sig, at der er mange kvalificerede ansøgere til de stillinger, der har været slået op. En statusredegørelse fra oktober 2016 viste, at der til knap 1.100 stillinger har været godt 21.000 ansøgere, siger Karsten Gram.

Landdistrikternes Fællesråd, som i medlemskredsen tæller en del af de kommuner, der modtager de statslige arbejdspladser, håber at udflytningen bliver en vedvarende proces.

Udflytningen af 4.000 arbejdspladser svarer til godt 10 pct. af de relevante statslige arbejdspladser i hovedstaden, der kan udflyttes.

Det er folketingsmedlemmerne Eva Kjer Hansen, Preben Bang Henriksen, Carl Holst, Anni Matthiesen og Hans Christian Schmidt, der i onsdagens udgave af Jyllands-Posten slår til lyd for yderligere udflytninger i 2017.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk