Landdistrikter storroser: Ny medieaftale styrker dækning af hele landet

Den regionale og lokale nyhedsformidling styrkes, TV 2-regionerne undgår besparelser, flere mediearbejdspladser rykkes ud af hovedstaden og DR's regionale dækning styrkes i distrikterne på radio og tv. Det er bl.a. resultatet af den medieaftale, regeringen og Dansk Folkeparti netop har indgået. Rigtig god aftale, mener Landdistrikternes Fællesråd.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik fredag en ny medieaftale for perioden 2019-2023. Aftalen betyder konkret, at støtten til regional og lokal nyhedsformidling i hele landet øges, ligesom de regionale TV 2-virksomheder undgår besparelser og DR’s distrikter styrkes. 

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der bl.a. repræsenterer 55 kommuner rundt i landet, er formand Steffen Damsgaard ovenud tilfreds med den nye aftale. 

– Jeg synes, det er meget positivt, at aftalen styrker de regionale og lokale medier. Det er også glædeligt, at TV 2-regionerne ikke beskæres, som der ellers blev lagt op til, og at den regionale dækning skal styrkes i DR’s distrikterne på radio og tv, siger han og fortsætter: 

– Vores udgangspunkt har hele tiden været, at vi skal have en mediedækning i bedre balance. Det gøres bedst ved at styrke den eksisterende tostrengede løsning, hvor både TV 2 og DR har stærke, regionale baser. Det er aftalen med til at sikre, og det er vi meget tilfredse med. 

Ud over at medieaftalen sikrer en bedre mediedækning i provinsen ved at styrke TV 2-regionerne og DR’s distrikter, betyder den også, at TV 2 ikke sælges. Og det er positivt, hvis man spørger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

– Det er vigtigt, at TV 2’s hovedstation sikres et fortsat offentligt ejerskab, hvilket vi også har arbejdet for. Samspillet mellem TV 2-regionerne og TV 2’s hovedkanal er altafgørende for at få regionale nyheder ind på de landsdækkende sendeflader. Derfor er det også vigtigt, at DR’s distrikter ikke bliver ramt af de besparelser, som allerede er besluttet for DR, siger Steffen Damsgaard.

TV 2 skal opretholde sit hovedsæde og sit nuværende aktivitetsniveau i Odense, står der også i aftalen.

Samtidig glæder det landdistriktsformanden, at 50 pct. af de redaktionelle medarbejdere fra Radio24Syv flyttes fra København til Vestdanmark, ligesom der igangsættes et udbud af en ny tv-kanal med kulturindhold og folkeoplysning som skal placeres i Vestdanmark. 

Lokale og regionale medier i front

Det maksimale årlige støttetilskud til de trykte nyhedsmedier øges, så lokale og regionale medier tilgodeses i forhold til de landsdækkende nyhedsmedier. Konkret betyder det, at det maksimale tilskudsbeløb til hvert enkelt medie fastsættes til 11 mio. kr. For lokale og regionale medier fastsættes tilskuddet dog til 17,5 mio. kr.

– De lokale og regionale medier er tættest på borgerne og deres hverdag. Derfor er det godt, at der kommer en bedre balance mellem landsdækkende og lokale samt regionale medier, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Ud over mere støtte til lokale og regionale nyhedsmedier etableres en pulje på 25 mio. kr. med henblik på støtte til trykte distrikts- og ugeaviser i lyset af disse mediers betydning for nyhedsformidlingen i de lokale områder.

Støtte til dansk filmproduktion i provinsen

Den øvrige filmstøtte øges med i alt 120 mio. kr. årligt, heraf anvendes årligt 35 mio.kr. til regionale filmfonde udenfor hovedstaden, hvilket bliver modtaget med stor tilfredshed hos Landdistrikternes Fællesråd. 

– Det er godt, at der bliver øremærket 35 mio. kr. til de regionale filmfonde, som med stor succes har støttet filmproduktion i Vestdanmark. Jeg er overbevist om, at det vil styrke grundlaget for kreative industrier og vækst uden for København, men også tilføre Vestdanmark en oplagt profileringsmulighed, siger Steffen Damsgaard. 

Public service-mediernes rolle i de danske landdistrikter har længe været på dagsordenen. Tidligere på året gik 35 borgmestre og formanden for Landdistrikternes Fællesråd i rette med den danske medievirkelighed i et åbent brev til kulturminister Mette Bock (LA). Virkeligheden i de landsdækkende radio- og TV-medier er ofte “en medieskabt virkelighed set fra hovedstaden”, og dermed langt fra den virkelighed landdistrikternes borgere oplever, lød en af brevets pointer.

I februar var temaet omdrejningspunkt i en høring, Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer afholdt i Landdistrikternes Fællesråds Rådssal.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail nja@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail