Landdistrikter storroser: Lynhurtigt internet til Sjælland

Danmarks største andelsejede energi- og fibernetkoncern, SEAS-NVE, vil igangsætte en milliardstor fiberudrulning. Borgere og virksomheder på det vestlige og sydlige Sjælland, Lolland, Falster og øerne vil få tilbud om fibernet inden udgangen af 2023.

En god bredbåndsdækning understøtter bosætningen og gør det attraktivt at drive virksomhed i de danske landdistrikter. Sådan lyder det i en ny undersøgelse om landdistriktskommunernes syn på bredbåndsudviklingen i Danmark, som Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Energi står bag.

Det bringer derfor stor glæde hos formand for Landdistrikternes Fællesråd, at SEAS-NVE, via datterselskabet Fibia, nu vil tilbyde 1 GB til hele Sjælland.

– Tidssvarende og fremtidssikret digital infrastruktur er altafgørende for muligheden for at tiltrække både børnefamilier, små virksomheder og iværksættere, og er en helt central forudsætning for udvikling i landdistrikterne, herunder også offentlige tiltag som telemedicin etc. Det er derfor rigtig glædeligt, at SEAS-NVE nu tager fat i problemet og investerer i lynhurtigt bredbånd til det vestlige og sydlige Sjælland, Lolland, Falster og øerne, siger Steffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd. 

I maj 2018 indgik samtlige partier i Folketinget et nyt teleforlig med en vision om at gøre Danmark førende i anvendelsen af den nyeste teknologi og sikre alle adgang til 100/30 Mbit/s bredbånd inden udgangen af 2020.

På Sjælland er der alene en dækning med fibernet på 39 procent mod 62 procent i gennemsnit på landsplan. SEAS-NVE ser det derfor som en del af sit ansvar at komme den digitale ulighed til livs.

– Behovet for overførsel af data vokser med 30-40 procent årligt. Udviklingen betyder, at der i 2025 vil være behov for at overføre 17 gange så meget data som i dag. Så hvis alle – unge som ældre – skal have lige gode muligheder for at deltage i nutidens og fremtidens digitale samfund, så må vi gøre noget. Det er en opgave, vi er glad for et kunne tage på os, siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør i SEAS-NVE.

En undersøgelse fra Boligsiden.dk fortaget i 2018 viser ligeledes, at hver anden huskøber undersøger internetforholdende inden boligkøb, og helt op til 90 procent af de danske kommuner mener, at det er vigtigt at have hurtigt bredbånd for at understøtte bosætningen og erhvervsudviklingen i kommunerne.

Det er Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune og næstformand i KL, enig i.

– Som borgmester i Kalundborg Kommune har vi problemerne helt inde på kroppen. Mange er hæmmet i deres daglige virke grundet dårlig digital infrastruktur. Jeg ser virkelig frem til, at borgerne og virksomhederne i vores kommune nu får mulighed for få hurtige fibernetforbindelser. Vi har allerede aftalt det første projekt, hvor vi I samarbejde med virksomheden vil understøtte udrulningen af fibernet i et typisk landdistrikt allerede i 2019, siger han.

Fakta

  • Fiberselskabet Fibia, der er ejet af SEAS-NVE og NRGI får over de kommende fem år tilført 4,6 mia. kr. i en accelereret fiberudrulning i selskabernes regionale områder. SEAS-NVE investerer 3,4 mia. kr., og NRGI investerer 1,2 mia. kr.
  • Med investeringen tilbyder SEAS-NVE alle andelshavere adgang til 1GB højhastighedsinternet inden udgangen af 2023. I yderområder kan SEAS-NVE i visse tilfælde tilbyde anden teknologi og hastighed, og der kan være tale om differentierede etableringspriser. 
  • Udrulningsplanen baseres på lokal opbakning. Det betyder, at jo flere der tilkendegiver en interesse for fiber, og jo større lokal opbakning der er, jo hurtigere kommer Fibia til den pågældende by. Interesserede skriver sig op til Fiber på fibia.dk/fiber

Kontaktpersoner

Mette Korsholm, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail mko@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail