Landdistrikter på dagsordenen i Folketinget

Danmark har igennem en årrække været præget af ukritisk centralisering i det offentlige og satsning på de to-tre største byer og erhvervene dér, hvilket har skabt en skævvridning af landet og accelereret befolkningens flytning mod byen. Det vurderer Landdistrikternes Fællesråd, som håber, at politikerne vil sikre bedre muligheder for vækst og udvikling i hele Danmark.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mødes onsdag med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer for at drøfte udfordringer som mobil- og bredbåndsdækning, belåning af ejendomme, mediedækning, beskæftigelse og andre vigtige forhold, der har betydning for landdistrikterne.

– De politiske ambitioner er, at vi skal have et Danmark i balance, og i det åndedrag er det vigtigt, at man sætter handling bag ordene, siger Steffen Damsgaard og fortsætter:

– I de senere år har væksten været ulige fordelt og på trods af mange gode politiske initiativer er der fortsat behov for en samlet plan. Bedre infrastruktur, højhastighedsbredbånd og bedre lånemuligheder, udflytning af statslige arbejdspladser og nye uddannelsestilbud er blot nogle af de vækstfremmende elementer, der kan bringes i spil.

Steffen Damsgaard tilføjer, at landdistrikterne med lempelserne i planloven og den første udflytningsrunde af statslige arbejdspladser er på vej i den rigtige retning.

National sparringspartner for Folketinget

Mødet er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor Landdistrikternes Fællesråd, i kraft af sin rolle som national sparringspartner for centraladministrationen og Folketinget, informerer udvalget om aktuelle udviklingstendenser og udviklingsvilkår i landdistrikterne samt om aktiviteterne i Landdistrikternes Fællesråd.

– Vi ser det som vores fornemmeste opgave at bidrage til at kvalificere den politiske proces ved at samle, dele og kommunikere viden om udviklingen i landdistrikter og yderområder, siger Steffen Damsgaard.

Han understreger, at Landdistrikternes Fællesråd blev etableret i 1997 på baggrund af et ønske fra blandt andet Indenrigsministeriet om en fællesrepræsentation, der kunne bidrage med uvildig og faglig funderet rådgivning på landdistriktsområdet og samtidig agere talerør for de mindre lokalsamfund.

Læs dagsordenen for mødet i Udvalget for Landdistrikter og Øer her

Læs Landdistrikternes Fællesråds punkter til mødet med udvalget her

Ud over formand Steffen Damsgaard deltager Landdistrikternes Fællesråds politiske chef Noa Jankovic i mødet med Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, politisk chef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk