Landdistrikter ovenpå statsminister-udmelding: Ændring af udligningsreformen er en bunden opgave

Statsminister Mette Frederiksen ønsker at rette op på udligningsreformens skævheder efter Folketingsvalget. Det er ifølge Landdistrikternes Fællesråd en nødvendighed, hvis økonomisk trængte land- og yderkommuner skal holde hånden under selv basale funktioner som skoler, daginstitutioner og ældrepleje.

Siden et bredt politisk flertal i 2020 hævede den samlede ramme for serviceudgifter i kommunerne, har der vist sig en række skævheder i udligningsmodellen. Skævheder som går ud over de i forvejen mest pressede kommuner.

Ifølge mediet nb-kommune har det ført til en erkendelse hos statsminister Mette Frederiksen om, at der er behov for at rette op på skævhederne i udligningsreformen efter et folketingsvalg.

For at imødekomme de stigende økonomiske udfordringer, som mange landdistriktskommuner står over for, har man fra politisk hold valgt at afsætte 250 mio. kr. ekstra til særtilskudspuljen, så den i alt udgør 620 mio. kr. Ifølge formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er særtilskudspuljen kun en midlertidig løsning, der fungerer som at lappe huller med budding:

– Vi oplever, at en række land- og yderkommuner har massive økonomiske udfordringer. Den demografiske udvikling med flere ældre og færre unge er én af flere udfordringer, der presser landområderne. Samtidig står vi på tærsklen til en samfundsøkonomisk krise, som i stil med tidligere kriser forventes at gøre mest ondt i landdistrikterne. Set i det lys er det ikke holdbart at fortsætte med at lappe helt grundlæggende huller i udligningssystemet med årlige særtilskud, siger han og tilføjer:

– Jeg er derfor glad for, at regeringen ser ud til at fastholde sit ønske om at skabe et Danmark i bedre balance. Det er vigtigt med en permanent og holdbar løsning på udligningsordningen – ikke endnu en lappeløsning. Ellers risikerer vi at se markante forringelser i den borgernære kernevelfærd og servicetilbuddene i landdistrikterne.

Steffen Damsgaard håber, at en revurdering af udligningssystemet vil møde opbakning fra resten af Folketingets partier:

– Jeg håber, at denne erkendelse også indfinder sig hos de andre partier bag aftalen, hvor ikke mindst Venstre spiller en afgørende rolle som en forligspart sammen med Socialdemokratiet.

Kontaktpersoner

Signe Lauge Bach 53850127 sba@landdistrikterne.dk Public Affairs Konsulent

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail