Landdistrikter om planlovsaftale: Et skridt i den rigtige retning

Det er et godt skridt på vejen. Men der er stadig langt til målstregen.

Sådan lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en planlovsaftale.

Erhvervs- og Vækstministeriet oplyser, at aftalen vil sikre nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne. Det vækker glæde hos Landdistrikternes Fællesråd, som er den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark. 

– Det er positivt, at forligspartierne er blevet enige om at modernisere planloven og dermed skabe bedre udviklingsmuligheder i hele Danmark. Det trækker i den rigtige retning, men er desværre ikke så omfattende, som der er behov for, siger formand Steffen Damsgaard.

Den nuværende planlov stammer fra 1992 og er udformet på basis af lovgivning fra 1970’erne. Den politiske aftale der er indgået i dag betyder også, at kystnærhedszonen og strandsbeskytelseslinjen opretholdes.  

– Jeg er ærgerlig over, at kystnærhedszonen bevares, da den hæmmer for vækst og udvikling uden for de største byer, men det er positivt at der trods alt gives mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen og at der lempes på andre måder, siger Damsgaard. 

– I forhold til strandbeskytelseslinjen så vi også gerne, at den blev lempet mere, selvom det er godt, at justeringen af reglerne kan give kommuner, turismevirksomheder og det lokale fritids- og foreningsliv bedre muligheder for at etablere faciliteter. Derudover er det også positivt, at borgerne i større omfang får retten til deres egen have tilbage, fastslår han.

I forhold til de såkaldte detailhandelsbestemmelser er Landdistrikterens Fællesråd tilfredse med, at det er lykkedes, at fastsætte en kvadratmetergrænse på 1.200 m2. Det bekymrer dog rådet, at den statistiske metode til fastlæggelse af placering ophæves. 

– Vi har arbejdet hårdt for, at begrænse lempelserne af detailhandelsbestemmelserne, da det vil betyde butiksdød i landsbyerne. Vi er glade for at forligspartierne har lyttet i forhold til kvadratmetergrænsen, men er bekymrede for hvordan, man vi fastlægge placeringen i fremtiden, afslutter formanden for Landdistrikternes Fællesråd. 

Kontaktpersoner

For yderligere oplysning kontakt Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 51 740 062 og Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 708 249