Landdistrikter: Lovforslag skal konsekvensvurderes

Politikerne skal forholde sig til Danmark uden for hovedstaden, når de træffer beslutninger på Christiansborg.

Det mener Landdistrikternes Fællesråd, som foreslår, at der indføres et såkaldt landdistriktsfilter på lovgivningen, så den til enhver tid siddende regering – i modsætning til i dag – tydeligt skal redegøre for de landdistriktsmæssige konsekvenser. Filteret vil konkret betyde, at der, før en lov vedtages, skal foretages en konsekvensanalyse, der afsøger lovforslagets konsekvenser for land- og yderområderne.

– Efter årtier med centralisering og skævvridning har vi behov for et langsigtet og vedvarende fokus på udviklingen i landdistrikterne. Med et landdistriktsfilter kan vi sikre, at politikerne får det fulde kendskab til, hvilke konsekvenser et lovforslag kan have, hvis de gennemfører det, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Gode rammevilkår i hele Danmark er en vigtig faktor i forhold til at skabe vækst og udvikling, som er selve fundamentet for vores velfærd.

Han mener, at et landdistriktsfilter kan være med til at sikre en lovprocedure, der tager højde for hele landet. 

– Vi har igennem mange år været vidne til en række politiske beslutninger, hvor man ikke i tilstrækkelig grad har haft øje for den geografiske betydning. Det vil vi gerne ændre, så politikerne får et bredere grundlag at træffe beslutninger på, siger Steffen Damsgaard.

Landdistriktsformanden peger blandt andet på besparelserne på uddannelsesområdet, teleforliget og planloven, som områder hvor et landdistriktsfilter ville være relevant.  

Filteret skal blot være med til at gøre konsekvenserne mere transparente – uanset hvilke beslutninger politikerne i sidste ende vælger at træffe, forklarer Steffen Damsgaard.

– Det handler i bund og grund om, at vi skal skabe et system, hvor man stopper op og tænker sig om en ekstra gang, når det gælder konsekvenserne for landdistrikterne, siger han. 

Landdistrikternes Fællesråd, som er national sparringspartner for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, vil nu tage kontakt til partierne og drøfte forslaget i den kommende periode.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic 71708249 noa@landdistrikterne.dk Pressechef