Landdistrikter: Hovedstadskommission virker unødvendig

Regeringen med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i spidsen vil nedsætte en hovedstadskommission. Helt forfejlet, mener Landdistrikternes Fællesråd.

“Nu må den hovedstads-bashing stoppes,” udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fredag til Berlingske og annoncerer nedsættelsen af en hovedstadskommission, der med en samlet plan frem mod 2030 skal styrke København og hovedstadsområdet.

At ministeren etablerer en hovedstadskommission med afsæt i en idé om “hovedstads-bashing”, undrer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

– For mig at se er det en forfejlet præmis at tale om ’hovedstads-bashing’. Det er min opfattelse, at hovedstadsborgmestrene i den seneste tid har sat sig selv i en uberettiget offerrolle. Måske som en reaktion på de seneste 2,5 år, hvor regeringen med Bedre Balance I og II og Vækst og Udvikling i hele Danmark har sat flere initiativer i værk for at skubbe gang i udviklingen i hele Danmark, siger han og tilføjer:

– Landdistrikternes Fællesråd nærer intet ønske om at begynde en skyttegravskrig mellem hovedstaden og provinsen. Faktisk mener vi, at land og by er hinandens forudsætninger. Det er vores opfattelse, at vores 55 kommunale medlemmer er af den samme overbevisning.

I arbejdsgruppens kommissorium står der, ifølge Berlingske, at man skal arbejde med fire fokusområder: “Fokus på vækst og viden i hovedstadsområdet”, “Plads til flere borgere”, “Effektiv mobilitet” samt “Et aktivt, attraktivt og grønt hovedstadsområde”.

– Jeg anerkender, at der er udfordringer på visse områder i hovedstaden, som kan kræve tiltag, men at nedsætte en kommission er en smule overdrevet, især når man kigger på de væksttal, erhvervsministeren selv har fremlagt, siger Steffen Damsgaard.

I Berlingske henviser erhvervsministeren til tal om, at godt 40 pct. af landets BNP skabes i hovedstaden, mens omkring 85 pct. af de udenlandske investeringer ligger i og omkring København

– Vi må dog ikke glemme at væksten i erhvervene beliggende uden for hovedstaden, samtidig også er grundlaget for meget af den vækst der skabes i hovedstadsområdet, siger Steffen Damsgaard, der er kritisk over for argumentet i artiklen, der fremsættes af forsker i dansk byøkonomi Ismir Mulalic, lektor ved DTU og senior fellow ved Kraks Fonds Byforskning. Navnlig, at vækst i hovedstaden skulle trække hele Danmark med.

– Jeg anerkender ikke præmissen om, at vækst i hovedstaden automatisk genererer vækst i resten af landet. Det gavner måske de nærliggende sjællandske kommuner, men man oplever ikke automatisk vækst på Ærø, Tønder og Hjørring, fordi man skaber ekstra vækst i hovedstaden, siger Steffen Damsgaard.

Desuden bygger arbejdsgruppen på befolkningsprognoser fra Danmarks Statistik, der peger på, at hovedstaden får 200.000 flere indbyggere i 2030. Men tallene er ikke skrevet i sten, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

– De mange initiativer, regeringen har sat i værk, begynder faktisk at virke rundt omkring. Stopper man med at lave tiltag og planer, der gavner bosætning og udvikling i hele landet, kan det godt være, at vi rammer 200.000 flere borgere i 2030. Fortsætter man ad sporene i planerne og tiltagene for at skabe et Danmark i bedre balance og vækst og udvikling i hele landet, tror jeg ikke på, at prognosen holder stik, siger han og tilføjer:

– Det er vores klare forventning, at regeringen med udgangspunkt i regeringsgrundlaget fortsætter med at iværksætte og lancere nye planer til gavn for vækst og udviklingen i hele Danmark. Alternativt bør man nedsætte en kommission for vækst og udvikling, som bygger oven på de tidligere planer for at vise, at man stadig vil udviklingen i hele Danmark.

Fredag skal Folketinget forhandle Erhvervsministerens regional- og landdistriktspolitiske redegørelse.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail