Landdistrikter: Gode takter i regeringsudspil om grøn genstart

Der er flere positive elementer i det udspil om genstart af dansk økonomi, regeringen netop har fremlagt, mener Landdistrikternes Fællesråd. Rådet fremhæver bl.a. forhøjelse af boligjob-ordningen og 2 mia. kr. til omstillingsindsatser i de områder af Danmark, der lige nu er hårdest ramt af krisen.

Regeringen fremlagde mandag flere nye initiativer, der skal understøtte under de danskere, der lige nu er ramte på deres levebrød og livsgrundlag, efter coronakrisen igen er blusset op rundt i verden. 

Hos Landdistrikternes Fællesråd glæder formand Steffen Damsgaard sig over udspillet:

– Det er meget positivt, at regeringen nu lancerer en række initiativer, som også vil bidrage positivt til vækst og beskæftigelse i landdistrikterne. Det er der i den grad brug for, da vi ved, at kriser historisk rammer hårdere uden for de største byer. Hvis først arbejdspladserne på landet først forsvinder, kommer de sjældent tilbage.   

Han henviser bl.a. til tal fra Danmarks Statistik, som viser, at yderkommunerne samlet set tabte 10 pct. af arbejdspladserne i 2018 målt i forhold til 2008. Omvendt blev bykommunerne ramt langt mildere af krisen og har, siden de nåede bunden i 2009, oplevet en så stor vækst, at der er 8 pct. flere arbejdspladser i bykommunerne i 2018 end i 2008.   

Håndværkerdrag skaber jobs 

Et af tiltagene regeringen netop har fremlagt lyder på at udvide håndværkerfradraget, eller i officiel tale, boligjobordningen. 

– Først og fremmest er det godt, at regeringen vil udvide håndværkerfradraget, siger Steffen Damsgaard og uddyber:

– Der er tale om en stor forhøjelse i forhold til i dag, så det bliver muligt at få et større fradrag for serviceydelser. Det er meget positivt for det lokale erhvervsliv og vil samtidig understøtte den grønne omstilling af vores samfund.  

Formålet er at støtte serviceerhvervet og fremme private grønne investeringer. Loftet for serviceydelser hæves til 25.000 kroner og loftet for håndværksydelser hæves til 25.000 kroner, oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Derudover vil regeringen iværksætte målrettede omstillingsindsatser i 2021 og 2022 på i alt 2 mia. kr. i de områder af Danmark, der lige nu er hårdest ramt af krisen. 

– Det er ingen tvivl om, at mange brancher i landdistrikterne er hårdt ramt af krisen allerede, og at mange vil blive det i de kommende måneder. Derfor er der i den grad brug for omstillingsindsatser,  så vi ikke får en yderligere geografisk skævvridning som konsekvens af COVID-19-krisen, siger Steffen Damsgaard. 

Behov for vækstteam for landdistrikterne 

Landdistriktsformanden hæfter sig særligt ved, at regeringen lægger op til at nedsætte syv regionale vækstteams dækkende hele landet, som skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrkere. 

– Vi har sammen med en meget breds kreds af aktører foreslået, at regeringen nedsætter et vækstteam for landdistrikter. I den sammenhæng er regionale vækstteams et godt skridt, men der mangler fortsat en overordnet og målrettet indsats, hvor erhvervslivet, kommunerne og landdistrikterne i fællesskab med regeringen finder løsninger på, hvordan vi kan styrke vækst og beskæftigelse på landet, siger Steffen Damsgaard. 

Forslaget om at nedsætte vækstteams var en del af Landbrug & Fødevarer og Landdistrikternes Fællesråds fælles udspil ‘Genstart hele Danmark’, som blev offentliggjort i juni 2020. En bred kreds af erhvervsorganisationer støtter forslaget, bl.a. Dansk Industri, Danske Rederier, Dansk Energi, HORESTA og De Samvirkende Købmænd.  

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, public affairs-chef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 40 777 170 mail: nja@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail