Landdistrikter glæder sig over forskningsaftale

Der er midler på vej til forskning i landdistrikter med ny bred politisk aftale. Center for Landdistriktsforskning får tilbageført 1,5 mio. kroner, og Videncenter for Landdistrikter under Landdistrikternes Fællesråd får midler til formidling af forskning.

Det er en god dag for landdistriktsforskningen.

Regeringen med erhvervsminister Simon Kollerup (S) i spidsen har indgået en aftale med Folketingets landdistriktsordførere fra Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance om at sende 1,5 mio. kroner tilbage til Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Centret mistede fra 2018 en årlig bevilling på to millioner kroner, fordi den daværende regering konkurrenceudsatte forsknings- og informationsmidlerne under Erhvervsministeriets landdistriktspulje.

Med den nye aftale får Center for Landdistriktsforskning 1,5 mio. kroner i årlig støtte fra Landdistriktspuljen. I samme ombæring har partierne bag den nye aftale sikret, at Landdistrikternes Fællesråds nye Videncenter for Landdistrikter får midler til arbejdet med at udbrede kendskabet til landdistriktsforskning.

Samlet set er dansk landdistriktsforskning blevet styrket med den nye aftale, understreger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

– Jeg er rigtig glad i dag. Landdistrikterne udgør et forholdsvis lille forskningsfelt i Danmark, så det er helt afgørende, at området forankres i et center med kompetencer og erfaring til at løfte opgaven. Centret i Esbjerg har i mange år vist, at de kan løfte opgaven, og på landdistrikternes vegne er jeg begejstret for, at et bredt flertal nu sikrer en basisbevilling, siger han.

Med Videncenter for Landdistrikter ønsker Landdistrikternes Fællesråd at etablere et netværk, som ud over en vidensbank med rapporter, undersøgelser og forskningsresultater, også kan indsamle, formidle og skabe grundlag for erfaringsudveksling om landdistrikternes udviklingsvilkår og -muligheder. Dét arbejde bliver endnu lettere efter, at Videncentret er blevet tilgodeset i den politiske aftale.

– Videncenter for Landdistrikter er nu blevet politisk anerkendt, og det er jeg stolt af. Midlerne, der med den nye politiske aftale er øremærket til arbejdet i centret, vil blive brugt til mere omfattende formidling af den viden, aktørerne i netværket ligger inde med. Og det er til gavn for de danske landdistrikter, siger Steffen Damgaard.

I det advisory board, der er en del af Videncenter for Landdistrikter, vil der bl.a. være repræsentanter fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet, Center for Regional- og Turismeforskning, Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed ved Aalborg Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, Danmarks Statistik, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Udover at samle advisory boardet til møder vil centret opbygge en vidensbank, der samler relevante rapporter fra forskningsinstitutioner samt egne analyser om aktuelle temaer.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail