Landdistrikter efterlyser ny runde flytning af statsjob

Regeringen rykker statslige arbejdspladser til provinsen, men flere steder bliver der nedlagt flere statslige stillinger, end der kommer til. Det er ikke godt nok, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd, som efterlyser en ny runde flytning af statslige arbejdspladser.

København har de seneste år fået flere statslige arbejdspladser. Antallet af personer med et statsligt job i hovedstadskommunerne er steget med knap 700 fra 2015 til 2018, viser en særkørsel af data, som Danmarks Statistik har foretaget for Jyllands-Posten.

Regeringen har bl.a. valgt at placere tre nye statslige institutioner i København – Fiskeristyrelsen, Nationalt ID-center og Sundhedsministeriets Nationalt Genorm Center – selvom, at statsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at nye statslige institutioner som udgangspunkt skal placeres uden for hovedstadsområdet.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd ser positivt på, at der siden 2015 er kommet flere statslige arbejdspladser uden for hovedstaden, men han mener stadig, at der skal mere til, hvis der skal skabes en bedre balance i fordelingen af statens arbejdspladser.

– Størstedelen af de statslige institutioner og statslige arbejdspladser ligger fortsat i Hovedstadsområdet. Der er altså ikke sket en markant ændring i antallet af statslige arbejdspladser mellem hovedstaden og resten af landet, og det vidner om, at vi slet ikke er færdige med at sikre en bedre balance i fordelingen af statslige arbejdspladser, siger Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Statslige institutioner løser opgaver for borgere og virksomheder i hele landet, og derfor bør arbejdspladserne også være bedre fordelt. Det har regeringens to udflytningsrunder i planen ”bedre balance” været med til. Uden de foregående flytninger, havde vi set en yderligere centralisering, end den vi ser nu. Men det betyder ikke, at vi er i mål.

Selv om regeringen har gennemført omkring 2.700 af de planlagte udflytninger, er der ifølge tal fra Danmarks Statistik i dag kun 500 flere statslige arbejdspladser i landdistrikterne sammenlignet med for tre år siden. Det skyldes, at der samtidig er nedlagt statslige jobs i de kommuner, der er blevet tilgodeset i udflytningsprocessen, særligt inden for uddannelsessektoren.

– Vi har haft, og har stadig, et klart ønske og en forventning om, at regeringen lancerer endnu en flytteplan, som er mindst lige så omfangsrig som de seneste to planer. Det håber vi, at man politisk vil lytte til. Efter en årelang centralisering af arbejdspladser og uddannelsesmuligheder har vi nemlig brug for et fokus, der bidrager til flere job- og uddannelsesmuligheder.

Steffen Damsgaard håber, at flytning af statslige arbejdspladser til provinsen, samt placering af nyoprettede statslige arbejdspladser og institutioner udenfor hovedstadsområdet, bliver en vedvarende proces for den nuværende og kommende regering. Samtidig mener han, at flere uddannelsesmuligheder vil kunne bidrage positivt til vækst og udvikling i hele Danmark.

Kontaktpersoner

Mette Korsholm, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail mko@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail