Landdistrikter: Det går fremad med salget af flexboliger

Danskerne har taget flexboligordningen til sig. Det er der ingen, der kan være i tvivl om, når man ser på de seneste tal over salget af flexboliger i Guldborgsund, Vordingborg og Lolland kommuner, som arbejder sammen om at sætte fokus på flexboligordningen.

I alt er der tilsammen solgt 700 flexboliger siden 2013 i de tre kommuner, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg. Alene i de første fem måneder af 2017 er der solgt 107 flexboliger.

– Jeg er rigtig glad for, at der for alvor er kommet gang i flexboligsalget hos os. Der kommer lys i vinduerne, vi får glade gæster til vores område, og vi får en fantastisk mulighed for at vise vores landsdel frem. Det vil få stor betydning for vores turisme og branding af vores landsdel, siger Guldborgsund Kommunes borgmester John Brædder, der også er bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd. 

John Brædder understreger, at han er overbevist om, at det også vil spille en rolle for bosætningen, fordi flere kan se mulighederne for at flytte til området. 

– Jeg ved godt, at der er nogen, der peger på, at det er et problem, at flexboligerne kun er beboet på deltid ligesom et sommerhus. Men jeg synes, at det er bedre, at ressourcestærke familier flytter ind og nyder det på deltid, end at vi risikerer, at husene ikke bliver solgt og står og forfalder, siger han.

Flexboligordningen gør det muligt at købe helårsboliger og anvende dem som fritidshuse. Det betyder, at man som køber får mulighed for at købe et langt billigere hus end et klassisk sommerhus, og det er der mange, der kan se fordelene i, mener Landdistrikternes Fællesråd. 

– Det her er en unik mulighed for at skabe liv i vores kommuner, og derfor er jeg så glad for at se, at danskerne har fået øje på muligheden for at få en helt unik fritidsbolig eller bolig nummer to, som kan noget helt andet end sommerhusene kan. Jeg håber, at endnu flere vil være flexboligejere de kommende år, siger John Brædder. 

Fakta om flexboligordningen

  • En flexbolig er registreret som helårshus i Bygnings- og Boligregistret (BBR), men det er samtidig noteret, at kommunen har givet samtykke til, at den anvendes som flexbolig. Boligen kan ligge både i landzone og i byzone – dog aldrig i et sommerhusområde.
  • Når en ejendom er registreret som flexbolig, er der ingen bopælspligt, og du kan derfor anvende boligen som et fritidshus eller som et ekstra hjem. Dog er fordelen ved en flexbolig i modsætning til et egentligt fritidshus, at det er nemt og ubureaukratisk at flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig, hvis du skulle få lyst til det.
  • Du kan til enhver tid selv opsige flexboligtilladelsen. Du skal bare give kommunen besked, så din BBR-meddelelse kan blive rettet.
  • Hvis du gerne vil have en ekstraindtægt i perioder, hvor du ikke selv benytter flexboligen, må du gerne udleje den.​ Det foregår efter de samme regler, som hvis du ville udleje et almindeligt sommerhus og er reguleret af sommerhusloven.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, funktionsleder, presse- og politisk afdeling, Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk