Landdistrikter: Besparelser på EU-støtte til regional udvikling kommer til at koste arbejdspladser

Regeringen foreslår bl.a. en gradvis nedskæring af midlerne til regional udvikling for at mindske EU’s budget. Det kommer til at koste arbejdspladser og bosætning, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Regeringen melder sig klar til at beskære en del af de milliarder, der kanaliseres fra EU ud i de danske landdistrikter og bruges til at skabe udvikling og arbejdspladser i kommuner og regioner.

Det skriver Jyllands-Posten onsdag. Meldingen kommer fra finansminister Kristian Jensen (V) som optakt til EU-kommissionens forslag til Europas næste syvårige budget, der præsenteres onsdag.

Ifølge Jyllands-Posten modtager Danmark i perioden 2014-2020 ca. 4 mia. kroner fra EU’s Regionalfond og Socialfond. Og det er altså disse midler, regeringen er klar til at beskære for at mindske EU’s budget.

Midlerne gør en enorm forskel i Danmark, understreger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard:

– Dele af Danmark har brug for en ekstra støtte til at skubbe udviklingen i gang. Midlerne fra EU gør en reel og vigtig forskel mange steder, og det vil det gå ud over både skabelsen af arbejdspladser og bosætning i mange områder, hvis man fjerner midlerne uden at kompensere for det med nationale alternativer.

At en regering med en vision om at skabe et Danmark i balance samtidig erklærer sig parat til at beskære de vigtige EU-midler til regional udvikling, undrer formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

– For mig at se hænger det ikke sammen. Der er et misforhold mellem ord og handling, når regeringen på den ene side lancerer store visioner og leverer på en række områder som fx flytning af statslige arbejdspladser, og på den anden side beskærer de midler, der kan forløse de politiske idéer, siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

– Midlerne understøtter væksten i erhvervslivet bl.a. gennem kompetence- og videnudvikling. Ved at skabe arbejdspladser løfter de hele områder, sætter gang i bosætningen og skaber dermed vækst og udvikling.

Det er ikke første gang, regeringen skærer på midlerne til at skabe regional udvikling. Også LAG-midlerne er skrumpet de senere år. I starten af 2016 besluttede den daværende Venstre-regering nemlig at omlægge landdistriktsmidlerne og disponere dem anderledes. Det indebar, at LAG-midlerne er blevet reduceret fra 90,3 mio. kr. til 63 mio. kr. fra 2017 til 2020.

Samlet efterlader det regeringen med et forklaringsproblem i forhold til de danske landdistrikter, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

– Hvis vi ikke som minimum ruller besparelserne på LAG-midlerne tilbage og samtidig enten fastholder niveauet på strukturfondene (Regionalfonden og Socialfonden red.) eller kompenserer nationalt for en eventuel reduktion af EU’s midler til regional udvikling, står vi i en meget svær situation efter 2020. Det kommer til at koste arbejdspladser i landdistrikterne, og vi kommer til at bevæge os meget langt fra visionen om at skabe et land i balance, udtaler Steffen Damsgaard.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail