Landdistrikter bakker op: Udvalgsmøder i hele landet

Folketingets udvalg skal ikke længere holde alle deres møder på Christiansborg. Det mener et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten, skriver Ritzaus Bureau. 

Forslaget vækker begejstring hos Landdistrikternes Fællesråd, der taler yderområdernes sag over for regeringen og Folketinget. 

– Det er positivt, at et bredt flertal i Folketinget lægger op til at placere flere udvalgsmøder i forskellige dele af landet. Det kan bidrage til at mindske den manglende forståelse, der eksisterer mellem borgere og politikere og mellem land og by, siger formand Steffen Damsgaard. 

Udvalgsmøderne skal ligge i enden på eksempelvis studieture, som udvalgene ofte er på. De skal give borgere, foreninger og organisationer mulighed for at få foretræde for udvalgene.

– Udvalget for Landdistrikter og Øer har tidligere organiseret borgermøder og deputationer udenfor København, og jeg håber, at det vil brede sig til andre udvalg, så den parlamentariske beslutningsproces kommer tættere på befolkningen i hele landet, siger Steffen Damsgaard. 

Han håber, at forslaget kan være med til at styrke sammenhængskraften. 

En meningsmåling foretaget af analyseinstituttet Megafon for TV 2 viste, at mentalitetskløft og mangel på forståelse præger forholdet mellem land og by.

– Det er mit klare indtryk, at folk uden for hovedstaden oplever, at politikere og statsinstitutioner i København har manglende forståelse for landdistrikternes udfordringer. Det er ligesom, at forståelsen føles mindre jo længere man er fra hovedstaden, siger Steffen Damsgaard og fortsætter: 

– Jeg håber, at forslaget om at afholde flere udvalgsmøder rundt omkring i landet kan være med til at styrke dialogen og tilliden til vores folkestyre. 

Det er Folketingets Præsidium, der kan stemme forslaget igennem. Ifølge Folketingets formand Pia Kjærsgaard er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier til at se på forslaget.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk