Landdistrikter: Afskaf hovedstadsudligning

En kommende udligningsreform skal sikre øget udligning og medvirke til et Danmark i balance. Det mener Landdistrikternes Fællesråd, som håber på en gennemgribende reform af det nuværende udligningssystem.

Når man sammenligner de 34 kommuner, som er med i hovedstadsudligningen, med resten af landets kommuner, viser det sig, at borgerne uden for hovedstadsområdet tjener mindre og betaler en større del i skat. Samtidig er provinskommunernes udgifter til overførselsindkomster højere, mens de bruger færre penge på ældre, skoler og daginstitutioner.

– Det oprindelige formål med udligningen mellem kommunerne var at sikre mulighed for en nogenlunde ens service for borgerne uanset, om de bor på Frederiksberg eller i Frederikshavn. Det gør det nuværende udligningssystem ikke, og derfor skal det laves om, siger formand Steffen Damsgaard.

Han understreger, at udligningsordningen er en vigtig del af fundamentet for sammenhængskraften. Hvis der fortsat bliver for store forskelle i kommunernes grundforudsætninger, vil kommunerne uden for hovedstaden i højere grad opleve fraflytning og lavere vækst, frygter landdistriktsformanden.

Derfor ønsker Landdistrikternes Fællesråd at skabe en bedre balance ved at afskaffe hovedstadsudligningen og hæve landsudligningen. Dermed sikres et enstrenget udligningssystem, hvor alle kommuner omfattes af de samme udligningsordninger.

– Det siger sig selv, at når serviceniveauet og kommunernes råderum er lavere uden for hovedstaden, så har vi en udfordring, der trækker Danmark skævt og svækker den borgnære kernevelfærd som børnepasning, skole og ældrepleje i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Vi foreslår derfor, at Folketinget skaber en bedre balance ved gradvist at udfase hovedstadsudligningen og tilsvarende hæve landsudligning. Det handler om at lægge en fair og stabil bund under de kommunale budgetter, særligt i landdistriktskommunerne, der i forvejen har en meget presset økonomi. 

Partier på tværs af Folketinget er enige om at skabe et Danmark i bedre balance og har iværksat forskellige initiativer, der skal realisere ambitionen. Flytning af statslige arbejdspladser er et vigtigt skridt i den forbindelse, men kan ikke stå alene, mener Steffen Damsgaard.

– Set fra min stol er det helt klart en statslig opgave at udligne forskellene mellem landdistrikterne og hovedstaden. Jeg mener faktisk, det er en forudsætning for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark, som regeringen har indskrevet i sit regeringsgrundlag, siger han.

Et finansieringsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet præsenterer inden længe en rapport med anbefalinger om det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk