Konference satte mikroturismens potentialer på programmet

Den nationale mikroturismekonference rykkede ind i et digitalt konferencerum med over hundrede deltagere. Optimismen på mikroturismens vegne var intakt, og inspirationen strømmede ud ad skærmen.

Efter en aflysning af den fysiske konference tilbage i november kunne følgegruppen til Partnerskab for Mikroturisme onsdag den 9. december afvikle en digital mikroturismekonference. Selvom det fysiske møde var savnet, skortede det ikke på inspiration i forhold til de potentialer, mikroturismen rummer for landdistrikterne.

For der er store vækstpotentialer i mikroturismen som landdistriktserhverv, hvilket også dagens deltagerantal vidnede om, understregede formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, da han bød velkommen.

– I dag er vi over 150 tilmeldte til denne digitale konference. Rundt om i landet er der både behov, interesse og efterspørgsel for at arbejde med mikroturisme. I år har vi danskere genopdaget vores land. Corona har givet os et nyt afsæt for at tage ud og smage og opleve landet, og det skal vi udnytte, lød det fra Steffen Damsgaard.

Naturcamp på Fejø og international stemning på Stevns

På konferencen var der besøg af to mikroturismevirksomheder, der begge har nydt godt af, at flere har holdt ferien under danske himmelstrøg i år.

Hos Ro Naturcamp på Fejø fortalte den ene halvdel af ejerparret, Marie Raunkjær, om deres eventyr med at skifte lejligheden i København ud med et bindingsværkshus på Fejø og en ny tilværelse som campingpladsejere. Parret flyttede til Fejø i marts, og gennem hele foråret gjorde de klar til at åbne deres nye naturcampingplads. Med luksuscampingtelte, bålmads-kit og lokale Fejø-varer i kiosken blev Ro Naturcamp første sæson en bragende succes. Campingpladsen var fuldt booket i hele juli og frem til slutningen af september. Læs mere om Ro Naturcamp her.

Ro Naturcamp havde ligesom dagens anden casevirksomhed, The Norrmans, gjort god brug af sociale medier i markedsføringen af deres campingoplevelse. Både Instagram og Facebook er vigtige markedsføringsredskaber for disse nye mikroturismevirksomheder.

The Norrmans er navnet på et Boutique Bed & Breakfast ved Stevns. Bag konceptet står det svenske par Lars og Anna Norrman, der også driver Instagram-profilen The Norrmans med knap 40.000 følgere. En stor del af parrets gæster kommer fra Sverige – størstedelen følgere af profilen The Norrmans. På profilen kan man se smukke billeder af gården på Stevns, og siden parret købte gården i 2017, har man kunnet følge gårdens omdannelsesproces til et Boutique Bed & Breakfast i international klasse. Læs mere om The Norrmans her.

Status på turismen

Derudover gav vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Sigmund Lubanski deltagerne indsigt i den aktuelle turismeudvikling i Danmark, herunder en uddybning af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses indsats de kommende år. Og selvom han tydeliggjorde, at turisterhvervet som helhed er hårdt ramt af den aktuelle coronakrise, var der også lyspunkter. Ikke mindst i forhold til mikroturismens muligheder for landdistrikterne, for erhvervet skaber både autentiske oplevelser og arbejdspladser på landet, understregede Sigmund Lubanski.

– Derfor er det afgørende, at vi alle sammen har fokus på, hvordan erhvervet skal udvikles i fremtiden, så vi på den anden siden af krisen kan forløse mikroturismens mange potentialer, pointerede han.

Dagens opsamling blev foretaget af turismekonsulent Eskild Hansen, der opfordrede alle til at værne om kvalitetsparametrene, som er helt afgørende for mikroturismen. Med afsæt i dagens oplæg fra de to mikroturismeaktører pointerede han, at begge illustrerer et spændende møde mellem land og by. Der foregår et samspil mellem land og by, hvilket fornyer turismeoplevelsen og derfor bør indgå i fremtidens turismeudvikling.

Mikroturismekonferencen blev afholdt virtuelt onsdag den 9. december af følgegruppen til Partnerskab for Mikroturisme.

Partnerskab for Mikroturisme er nedsat af Landdistrikternes Fællesråd i januar 2019 med støtte fra Vejle Kommune og Erhvervsstyrelsen. I følgegruppen for projektet sidder en repræsentant fra Vejle Kommune samt repræsentanter fra Dansk Kyst- og Naturturisme, Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen for Landboturisme.

Landdistrikternes Fællesråd arbejder sammen med resten af Partnerskab for Mikroturisme på at afholde en fysisk konference om mikroturisme til foråret.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, kommunikations- og presseansvarlig i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail