Konference om nordisk landdistriktsforskning – 14.-16. maj 2018

Landdistriktsforskere fra hele Norden sætter hinanden stævne hvert andet år for at udveksle nyeste resultater. I 2018 er det Danmarks tur til at være vært for den 5. konference i rækken, og vi er i fuld sving med planlægningen.

Denne gang er temaet ’Challenged ruralities: Nordic welfare states under pressure’, med fire undertemaer: 1. Politics, governance, local capacities, 2. Infrastructure and services, 3. Demography and mobility, 4. Agriculture, forestry and fisheries.

Konferencen foregår i Vingsted Hotel & Konferencecenter, hvor vi forventer at blive ca. 150 deltagere fra Norden og enkelte andre lande. Ud over de faglige indslag er der andet, spændende på programmet. Undervejs vil formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard hilse på de mange deltagere.

Bag konferencen i 2018 står repræsentanter fra Institut for Geovidenskab og Planlægning ved KU i samarbejde med repræsentanter fra de øvrige nordiske lande. Center for Landdistriktsforskning ved SDU assisterer i et vist omfang.

Call for abstracts har deadline 1. januar, så er du forsker og interesseret i at være med, er det nu, du skal slå til med et abstract (på engelsk).

Flere oplysninger, herunder om call for abstracts, fås på konferencens hjemmeside, der løbende opdateres: www.ruralities.org eller ved at kontakte Hanne Tanvig, hwt@ign.ku.dk eller 3058 9820.

Kontaktpersoner

Hanne Tanvig,seniorrådgiver og studieleder ved IGN, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet, tlf. 3058 9820, mail hwt@ign.ku.dk Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 61 16 46 58, mail eoe@landdistrikterne.dk