Kom til møde i Netværk for Landdistriktskoordinatorer

Arbejder du med landdistriktsudvikling, og ønsker du at få ny viden og inspiration til udvikling af landdistrikterne i kommunen? Så tilmeld dig årets andet møde i Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer den 20. maj 2021.

KL og Landdistrikternes Fællesråd faciliterer i fællesskab netværket Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer, hvor kommunale landdistriktskoordinatorer kan dele viden og få inspiration til arbejdet med landdistriktsudvikling.

Bolig- og Planstyrelsen sendte i marts deres udkast til vejledning om strategisk landsbyplanlægning i høring. Formålet med vejledningen er at give et overblik over bestemmelserne og inspirere til, hvordan arbejdet med strategisk planlægning for landsbyer og landområder kan tilrettelægges og gennemføres i kommunerne.

Strategisk landsbyplanlægning er noget, som beskæftiger mange kommuner i landdistrikterne. Samtidig er det et emne, der er under kraftig udvikling. En afrapportering fra Udvalget for levedygtige landsbyer, en metoderapport fra Realdania og ’lov om ændring af lov om planlægning’ har alle været med til at sætte fokus på strategisk landsbyplanlægning. Vi vil på mødet sætte skub i diskussionen om, hvordan landdistriktskoordinatorernes arbejde kan bidrage til strategisk landsbyplanlægning.

Årets andet møde afholdes digitalt torsdag den 20. maj 2021 fra kl. 9-12 via Teams, og temaet for mødet er: Strategisk landsbyplanlægning. 

Flere landdistriktskoordinatorer ønsker at bidrage til den strategiske landsbyplanlægning. Men hvordan griber man det som landdistriktskoordinator an? Og hvordan kan man samtænke landdistriktsudvikling med strategisk landsbyplanlægning? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil sætte spot på under det kommende møde.

Mødet vil derfor indeholde flere spændende og inspirerende oplæg fra blandt andet Bolig- og planstyrelsen, Realdania og Holstebro Kommune. Derudover vil der være en workshop, hvor vi drøfter spørgsmålet om, hvordan fysisk planlægning og udviklingsindsatser i landsbyer og landdistrikter kan understøtte hinanden.

Det er stadig muligt at komme med til netværksmødet, men tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig netværket her. Prisen for tilmelding er pr. kommune og dækker tre årlige netværksmøder for de af kommunens medarbejdere, det måtte være interessant og relevant for.

Program den 20. maj 2021

Velkommen v/Kommunernes Landsforening og Landdistrikternes Fællesråd (9-9.20)

Strategisk landsbyplanlægning (9.20-9.50)

”Længe leve landsbyerne” metodeoplæg v. Simon Harboe, Realdania (9.50-10.20)

Pause (10.20-10.30)

Erfaringer med strategisk landsbyplanlægning v. Thomas Leerberg, Holstebro Kommune (10.30-11.00)

Fælles drøftelse om samspil mellem fysisk planlægning og udviklingsindsatser i landsbyer og landdistrikter (11.00-11.45)

Tak for i dag (12.00)

Fakta: Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer

Kommunernes netværk for landdistriktskoordinatorer henvender sig til kommunernes landdistriktskoordinatorer eller de centrale medarbejdere i forvaltningen, som varetager landdistriktsudviklingen.

Netværket mødes 3 gange årligt. Netværksmødet varer hele dagen og veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. Møderne afholdes under normale omstændigheder på skift hos netværkets medlemmer. Netværket skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner såvel som hos andre relevante aktører, der arbejder med landdistriktsudvikling. Læs mere om netværket her

Kontaktpersoner

Lasse Frahm Bertelsen, konsulent, tlf. +45 53 850 129, mail: lbe@landdistrikterne.dk

Kontaktpersoner

Kontaktperson: Lasse Frahm Bertelsen, konsulent, tlf. +45 53 850 129, mail: lbe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail