Kan kunst og kultur drive landdistriktsudviklingen?

FOLKEMØDET 2018: Kunstnere og teaterfolk er oplægsholdere, når der i Landdistrikternes Telt på Folkemødet den 16. juni kl. 12-13 debatteres kunst og kultur som driver for lokal udvikling. Lene Noer og Birgitte Ejdrup Kristensen fortæller om projektet GRASSLANDS, der har skabt international opmærksomhed omkring Fursundsegnen i Skive. Og teaterleder Simon Vagn Jensen fra Odsherred Teater fortæller om magien, der opstod, da lokalbefolkningens fortællinger blev til scenekunst.

’Kunst og kultur som driver i landdistriktsudviklingen’ er overskriften, når Skive og Odsherred kommuner inviterer Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater, og Lene Noer og Birgitte Ejdrup Kristensen, GRASSLANDS, indenfor i Landdistrikternes Telt på Folkemødet lørdag den 16. juni kl. 12-13.

Fra Skive:

GRASSLANDS blev til som en del af programmet for Europæisk Kulturhovedstad 2017. Under overskriften blev de fire små landsbyer Selde, Åsted, Thorum og Junget på Fursundegnen i Skive Kommune scene for en række kunstværker af høj kvalitet.

Birgitte Ejdrup Kristensen mener, at kunst kan være med til at generere positiv udvikling i landsbyerne:

– Vores udgangspunkt og metode for at skabe GRASSLANDS og de enkelte kunstværker er inddragelse af borgerne. Vi er katalysatorer og sætter rammen, så vi sikrer den kunstneriske kvalitet, men det er borgerne, der driver processen. Jeg kan se en enorm positiv effekt af de her forløb. Først og fremmest er der skabt et internt socialt fællesskab i byerne og imellem de fire byer. Men vi har samtidig oplevet, at det har givet byerne stor opmærksomhed udefra, og folk har fået et mere nuanceret billede af de her steder – og måske kommer de endda på besøg. Det generer stolthed blandt beboerne, og de får pludselig selv øje på, hvilke kvaliteter deres sted faktisk har.

De fleste af de første værker i GRASSLANDS er færdiggjort nu, men tankegangen bag er dybt forankret i egnens hverdag, og flere nye projekter er allerede i støbeskeen.

Fra Odsherred:

Helt fra starten i 1996 markerede Odsherred Teater sig som et stærkt kunstnerisk teater, som producerede markante forestillinger. Et teater der så det som sin opgave at tage aktuelle og konfronterende temaer op. Forestillinger som ”Hitlers Barndom”, ”Tal! Det er så mørkt” og, ikke mindst Christian Lollikes instruktørdebut, ”Underværket”, var med til at skabe en kunstnerisk profil på nationalt niveau. Et teater som blev set og respekteret for sin evne og sit mod til at behandle det tabubelagte kunstnerisk.

Men det kneb med synligheden lokalt i Odsherred. Og teatrets aktivitet var da også næsten udelukkende baseret på landsdækkende turnévirksomhed. I Odsherred blev teatret ofte mødt med bemærkningen, ”Nå! Jeg vidste da ikke, at der er et teater i Odsherred!”.

På trods af den kunstneriske gennemslagskraft begyndte teatret at spekulere over, om det egentlig havde en berettigelse lokalt.

Så fra det ene år til det andet stoppede teatret sin hovedaktivitet, turnévirksomhed, og lagde alle kræfter i at forankre sig lokalt. Det gav bl.a. udslag i det banebrydende teater/udstillingsprojekt, ”Landet – should I stay or should I go?”, et tværinstitutionelt samarbejde med museum, bibliotek samt en lang række andre aktører. Projektet fokuserede på ungeliv i et udkantsområde: Resultatet blev en unik, professionel teaterforestilling baseret på de unges egne historier.

– Odsherred Teaters arbejde med at være i øjenhøjde med lokalområdet er i dag en integreret del af vores kunstneriske profil. Visionen om at gøre teatret til en kulturel samlende faktor er senest resulteret i realiseringen af en ny teaterbygning til ca. 50 millioner kroner midt på gågaden i Nykøbing, støttet af kommunen, Realdania, A.P. Møller Fonden samt en række mindre tilskudsydere, udtaler Simon Vagn Jensen, leder af Odsherred Teater siden 1996.

– Odsherred Teater har sat sig for at udfordre og genopfinde folkelighed som kunstnerisk omdrejningspunkt. Konklusionen er, at det er lykkedes for teatret, lyder det i Statens Kunstfonds egnsteaterevaluering 2014.

 

FAKTA – ODSHERRED TEATER
Odsherred Teater har gennem de seneste ti år fokuseret sit virke på lokalområdet med inddragelse af lokalbefolkningen fra de helt unge til de helt ældre.

LANDET – Should I Stay or Should I Go? Et samarbejde mellem bibliotek, museum og teater. I en gammel staldbygning på museet skabte vi en udstilling og en professionel teaterforestilling om at være ung på landet. Unge fra hele egnen deltog i tilblivelsen ved at producere indhold til udstilling/scenografi i form af film, lydoptagelser og citater om deres liv, tanker og drømme.

BYEN BAG SKOVEN
I anledning af sindssygehospitalets 100 års jubilæum, hvor teatret havde til huse indtil 2016, etablerede vi et sitespecifik oplevelsesevent, hvor publikum på deres vandring gennem en række tableauer på hospitalets område i Annebergparken skulle løse opgaver og derigennem lære lokale beboere at kende. Undervejs mødte de en lang række lokale beboere, der deltog som medvirkende.

HISTORIEN OM EN SANG OG NINA, KÆRE NINA
Gennem indsamlede livshistorier fra lokale borgere skabte vi to kabaretforestillinger, hvis tema omhandlede de vigtige ting i livet; kærlighed, ensomhed, længsel, tab og lykke.

VELKOMMEN TIL TWIN PEAKS
I otte biler blev publikum kørt rundt fra sted til sted og fik en række lokale beboeres historier. I bilerne var chaufføren også en del af forestillingen. Velkommen til Twin Peaks høstede stor anerkendelse og flere priser.

 

FAKTA – GRASSLANDS

GRASSLANDS stiller skarpt på de danske landdistrikter og søger med kunsten som omdrejningspunkt at bidrage til et mere nuanceret og kvalificeret grundlag for debatten om udviklingen i landdistriktsområderne.

Under overskriften GRASSLANDS er der skabt en række stedsspecifikke kunstværker og -projekter i landsbyerne Åsted, Thorum, Selde og Junget i det nordøstlige Salling.

GRASSLANDS er kurateret af billedkunstnerne Lene Noer og Birgitte Ejdrup Kristensen og indgik i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017’s officielle program under Gentænk Landsbyen.

GRASSLANDS er støttet af Statens Kunstfond, Realdania, Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, Nordea Fonden, Spar Vest Fonden og Skive Kommune.

Flere af værkerne er stadig under udvikling, og de fleste er blivende værker, der stadig kan opleves i de fire landsbyer.

Se mere på grasslands.dk

 

FAKTA: Landdistrikternes Telt

Landdistrikternes Telt på Folkemødet 2018 ligger i Danchells Anlæg (A8) og består af: Guldborgsund Kommune, Nordfyns Kommune, Sønderborg Kommune, Varde Kommune, Tønder Kommune, Skive Kommune, Vordingborg Kommune, Haderslev Kommune, Lolland Kommune, Odsherred Kommune, LAG, Benefit4Regions (B4R), Folketingets Udvalget for Landdistrikter og Øer samt Landdistrikternes Fællesråd.

Kontaktpersoner

Lene Noer, GRASSLANDS, 29 61 23 43 Birgitte Ejdrup Kristensen, GRASSLANDS, 30 28 55 80 Peter Steens, udviklingskonsulent, Skive Kommune, 99 15 55 13 Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater, 40 41 03 96 Anne-Marie Donslund, kulturkonsulent, Odsherred Kommune, 61 15 36 76

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail