Fur vil have endnu flere borgere og iværksættere – og du er inviteret

Kunne du tænke dig at blive øbo og iværksætter? Så har du chancen nu.

Øen Fur slår nemlig dørene op d. 14.-15. april 2018, hvor der for 2. gang afholdes et arrangement med navnet ‘Træf Fur’. Alle, der har en drøm om at flytte til og måske samtidig eller senere skabe en erhvervsaktivitet på øen, er velkommen. Der er lagt et spændende program for de interesserede.

På den første dag møder deltagerne øens mange former for ressourcer, både øens herlighed og dynamiske kultur, men også f.eks. ledige bygninger, virksomheder og forskellige samarbejdsmuligheder. Om aftenen spiser vi sammen med mange af dem, som allerede har taget springet og er flyttet til Fur.

Den anden dag vil især handle om idéudvikling og erfaringsopsamling og møder med lokale sparringspartnere. Efter træffet vil man ligeledes kunne få hjælp til, at bosætning og erhvervsetablering vil kunne finde sted i praksis.

Deltagere på ’Træf Fur’ vil få dækket alle udgifterne, og folk kan komme fra hele landet. Man skal ansøge om at komme med. Ansøgningsfristen er den 5. april.

’Træf Fur’ er et led i projektet Kreativt entreprenørskab på Fur – bosætning, iværksætteri og erhvervsudvikling (KEFUR). Det har til formål at undersøge muligheden for at tiltrække nye borgere, som også vil skabe erhverv. Metoden og resultaterne vil blive bearbejdet og formidlet til andres brug.

Projektet strækker sig over to år og er støttet af Landdistriktspuljen (ø-støtten) under Erhvervsstyrelsen, Skive Kommunes landdistriktspulje samt LAG-Småøerne. Landdistrikternes Fællesråd deltager i projektet som ambassadør.

Mere om ’Træf Fur’, herunder programmet og hvordan man kommer med, findes på www.flyttilfur.dk. Her og på Facebook-siden Flyttilfur vil du kunne få meget mere at vide, læse om den rivende udvikling på øen samt møde mange spændende tilflyttere og repræsentanter fra det dynamiske miljø.

Kontaktpersoner

Mere viden fås hos John Brinch Bertelsen, daglig leder: johnfur@fibermail.dk, tlf. 9759 3576 samt Hanne Tanvig, faglig leder: hwt@ign.ku.dk, tlf. 3058 9820.