Finansloven mangler landdistriktsinitiativer

Set fra et landdistriktsperspektiv er finansloven for 2020 ikke tilfredsstillende. Der mangler flere målrettede initiativer, der skaber bedre rammer for at bo, leve og arbejde i hele Danmark, lyder Landdistrikternes Fællesråds reaktion på finanslovsaftalen.

På finansloven for 2020 er der afsat penge til minimumsnormeringer og folkeskoleforbedringer, mens en ny grøn fond får 25 mia. kroner til grønne investeringer. Grundlæggende ønsker regeringen sammen med sine aftalepartnere; Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet at sætte en ny retning for Danmark ved at prioritere velfærd, uddannelse og den grønne omstilling. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

Selvom det alt sammen er gode takter, mangler der desværre flere konkrete initiativer målrettet landdistrikterne i denne nye retning. Det mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd efter at have læst den 38 sider lange aftaletekst.

– Efter at have gennemlæst aftaleteksten må jeg desværre konstatere, at landdistrikterne glimrer mere ved sit fravær end at fremstå med tydeligt nærvær. Der er rigtig gode elementer som en videreførelse af bredbåndspuljen, men i mit perspektiv har vi fået en finanslov, som prioriterer landdistrikterne lavere end tidligere års finanslovsaftaler, siger Steffen Damsgaard.

Et af de positive elementer i årets aftale er ifølge formanden, at der bliver afsat midler til udtagning af landbrugsjord. Helt præcist afsættes der i finansloven for 2020 200 millioner årligt over en 10-årig periode til projektet.

– Med udtagning af landbrugsjord har vi en unik mulighed for at igangsætte en jordreform, som kan skabe bæredygtig landfornyelse til gavn for både klima, erhverv og befolkningen i landdistrikterne. Det er positivt, at aftaleparterne har øje på dén mulighed. Skal potentialerne forløses for alvor, kræver det dog en langt større økonomisk prioritering fremadrettet, pointerer Steffen Damsgaard, som ser positivt på muligheden for at integrere udtagning af landbrugsjord i den kommende klimahandlingsplan.

Desuden indeholder finanslovsaftalen planer om at oprette et nyt skattecenter med 250 medarbejdere. Her håber formanden yderligere, at landdistrikterne bliver tænkt ind i placeringen af det nye skattecenter.

– Det er fuldstændig afgørende, at centret placeres uden for landets største byer. Vi håber, at regeringen ser det nye skattecenter som en strategisk mulighed for at få flere statslige arbejdspladser ud i hele landet. Trods flere udflytningsrunder er der nemlig i den grad stadig brug for statslige arbejdspladser uden for landets fire- fem største byer, siger Steffen Damsgaard.

Læs mere om finanslovaftalen her.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail