Digital konference stiller skarpt på samskabelse og turismeudvikling     

Hvordan styrkes dialogen og samarbejdet mellem offentlige og private turismeaktører? Hvorfor giver det mening at stille skarpt på tværsektorielt samarbejde, når man skal udvikle lokale og bæredygtige turismeinitiativer? Det er nogle af de spørgsmål, konferencen giver nye perspektiver på.

Turister efterspørger i stigende grad nære og autentiske oplevelser, hvor naturen, mad fra lokalområdet og lokale historier er med til at give ferien værdi. Ofte er det det nære og unikke, der giver de mindeværdige oplevelser, som hænger ved, fortælles videre og opsøges igen. Her har landdistrikterne en helt særlig mulighed for at udnytte dette potentiale og skabe ny vækst og udvikling inden for turismeerhvervet, ikke mindst mikroturismen. For at understøtte og initiere den udvikling skal der sættes fokus på fælles, lokale initiativer samt lokal forankring, hvor nøgleordene er inddragelse, dialog og samskabelse.

Derfor inviterer Landdistrikternes Fællesråd på vegne af det dansk-tyske Interreg-projekt TOUR-BO (Tourism Cross-Border) til digital inspirationskonference om samskabelse blandt turismens mange aktører. Arrangementet finder sted d. 28. januar, og da det både henvender sig til danske og tyske turismeaktører, vil oplæg og dialog foregå på engelsk. Dagens program tager afsæt i den nye publikation ”Bæredygtig turisme – vi udvikler fremtiden sammen”, der rummer praksisnær og lettilgængelig inspiration til, hvordan samskabelse kan fremme idérigdom og initiativlyst og dermed understøtte den lokale udvikling.

Konferencen sætter fokus på samarbejdsrelationer, partnerskaber og værdien af at engagere lokalsamfundet. For det er de lokale interessenter som turismevirksomheder, foreninger og frivillige, der kender deres lokalområdes kvaliteter allerbedst. Derfor kan de bidrage med at udvikle og omsætte nye idéer – til gavn for både lokalbefolkningen og turisterne.

– I Landdistrikternes Fællesråd har vi en vigtig opgave i at inspirere til bæredygtig landdistriktsudvikling. Og en sådan udvikling er kun mulig, hvis lokalsamfundet er en aktiv medspiller i at forme den. Samtidig må vi ikke underkende værdien af samarbejde, dialog og et stærkt netværk blandt de mange forskellige offentlige og private aktører, der spiller en rolle i den lokale turismeudvikling. Det er dette samspil, der er omdrejningspunktet i denne konference, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd og tilføjer:

– Turisternes efterspørgsel efter autentiske og nære oplevelser indeholder store potentialer for udvikling af det lokale turismeerhverv, hvor netop stærke lokale relationer og fælles netværk har stor betydning for at udnytte dette vækstpotentiale.

Samtidig ser formanden også nye muligheder i, at konferencen er et produkt af det dansk-tyske TOUR-BO-samarbejde, fordi inspirationen kan flyde på tværs af grænsen. Han håber på god opbakning til arrangementet, at flere er nysgerrige nok til at tage et kig i inspirationskataloget – enten før eller efter konferencen.

  • Konferencen finder sted torsdag d. 28. januar kl. 13.00-15.15.

Det er gratis at deltage. Dog kræver det tilmelding via linket her med frist d. 20. januar og efter først-til-mølleprincippet.

Få et godt afsæt for at omsætte lokale idéer til nye turismeinitiativer

Arrangementet vil indeholde et fagligt indlæg af professor Anne-Mette Hjalager, der bl.a. forsker i turisme og innovation ved Syddansk Universitet. I oplægget vil hun give sit bud på nye samarbejdsformer blandt mindre turismevirksomheder for at fremme udvikling og innovation:

– Innovation handler om at skabe værdi på basis af ideer. Hvem og hvor kommer ideerne fra, og hvordan kommer de videre ud i praksis? For små turismevirksomheder er det uomgængeligt, at innovation finder sted sammen med andre. Implementering kan også være et fælles – og samtidig et individuelt – anliggende.  På baggrund af konkrete eksempler vil jeg gennemgå forskellige samarbejdsformer for turismevirksomheder, fortæller Anne-Mette Hjalager.

Hun ser desuden bæredygtighed og FN’s verdensmål både som en udfordring og en ny chance, hvor samarbejde er helt uomgængeligt, hvis man skal tænke ressourcecirkulært. Her spiller de små virksomheder en vigtig rolle, hvor de sammen og med hver deres forretning kan bidrage ind i den aktuelle dagsorden.

Eftermiddagen vil dernæst byde på praksisnære oplæg fra tre best-practice cases, der indgår i samskabelseskataloget, og som her uddybes med fokus på de erfaringer og den læring, de har gjort sig i løbet af processen.

Den første case er fra feriedestinationen Ostseefjord Schlei, som er et certificeret tysk partnernetværk af cirka 30 restauranter, indkvartering, gårdbutikker mv., der alle arbejder ud fra bæredygtige principper. Sammen har de lavet et fælles markedsføringskoncept.

Næste case er fra fødevarenetværket MULD på Lolland-Falster, som er initieret af Business Lolland-Falster samt de to kommuner Guldborgsund og Lolland. MULD inkluderer en række producenter, restauranter og iværksættere, der er gået sammen om at promovere egnen, udvikle nye afsætningsmuligheder og sætte fokus på de mange (mad-)oplevelser og fortællinger, der findes på øerne.

Tøndermarsk Initiativet er tredje case, hvor destination development manager Julie Hermansen vil fortælle om det partnerskab, der står bag Tøndermarskens natur – en natur så unik, at den er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Hun vil ligeledes gå helt tæt på samarbejdsrelationen blandt de mange aktører:

– Vi skaber et fælles rum, hvor man kan få inspiration, og vi ”nudger” til nye initiativer. Vores mål er at få de lokale til at blive ambassadører for området, fortæller Julie Hermansen.

Om TOUR-BO

Bag konferencen står det dansk-tyske interreg 5A-projekt TOUR-BO, der dækker den nordlige del af Slesvig-Holsten, Region Syddanmark og Region Sjælland. Projektet samler 9 projektpartnere og 26 netværkspartnere fra de to lande om et fælles mål; nemlig at udvikle og fremme bæredygtig turisme i Tyskland og Danmark.

Landdistrikternes Fællesråd er partner i projektet og har udviklet inspirationskataloget og konferencen om samskabelse i samarbejde med Sønderborg Kommune, Kreis Schleswig-Flensburg og WFA – Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön.

Læs mere om TOUR-BO.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, kommunikations- og presseansvarlig i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail