Digital konference sætter fokus på mikroturisme

Turister i Danmark foretrækker i stigende grad autentiske oplevelser og søger mod landdistrikterne for at få dem. Disse potentialer skal forløses, og det danner baggrund for Partnerskab for Mikroturisme, der nu inviterer til national konference som afholdes digitalt.

Onsdag den 9. december samler Partnerskab for Mikroturisme turismeaktører, lokale ildsjæle, destinationsselskaber og kommuner til digital konference. Dagen vil byde på spændende oplæg fra kompetente oplægsholdere og faglig sparring om blandt andet produktudvikling i mindre virksomheder, SOME og salgsoptimering.

Til konferencen kommer bl.a. Danske Destinationer og Erhvervsstyrelsen for at fortælle om deres arbejde med turisme i landdistrikterne.

– Mikroturisme i landdistrikterne er et erhverv, som rummer store vækstmuligheder. Vi ser en tendens til, at erhverv i småskala spirer frem rundt om i landet, hvor flere og flere kaster sig ud i at åbne små overnatnings- og spisesteder eller tilbyde lokale kulturoplevelser. Derfor håber jeg, at mange kan se potentialet i både at deltage i konferencen og for fremtiden at fokusere på udviklingen af turismeerhverv i småskala, forklarer formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Tilmelding sker her med frist d. 7. december 2020. Arrangementet starter d. 9. december 2020, kl. 9.00 og slutter kl. 11.30.

Turisterne søger det nære og autentiske

En analyse foretaget af Momentum i 2018 viser, at landdistrikterne modtager hele 54 procent af turistovernatningerne i Danmark, mens storbyerne får 35 procent. De sidste 12 procent går til byer og forstæder. Det skyldes ifølge analysen blandt andet, at turisterne i stigende grad efterspørger individuelle og autentiske oplevelser og derfor gerne søger mod mindre lokalområder. Turisternes forbrug dækker over mange forskellige brancher i turismeerhvervet og bidrager til at skabe omsætning, vækst og arbejdspladser. Derfor giver det rigtig god mening, at man understøtter udviklingen for at forløse disse potentialer, ifølge Steffen Damsgaard:

– Det er helt afgørende, at vi i landdistrikterne kobler os på den globale turismetrend, hvori turisterne søger de nære og autentiske oplevelser. For det er lige præcis de styrker, der er så udtalte hos landdistrikternes mikroturismeerhverv. Får vi mikroturismen til at blomstre, og bygger vi samtidig bro til de større fyrtårnsattraktioner og turismeaktører, kan man stimulere væksten i et helt område, siger han.

Partnerskab for Mikroturisme er nedsat af Landdistrikternes Fællesråd i januar 2019 med støtte fra Vejle Kommune og Erhvervsstyrelsen. I følgegruppen for projektet sidder en repræsentant fra Vejle Kommune samt repræsentanter fra Dansk Kyst- og Naturturisme, Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen for Landboturisme.

Ambitionerne med projektet er, at småattraktioner i mikroturismeskala fremover skal spille bedre sammen med hovedattraktioner og således bidrage til merværdi for lokalsamfundet. Det kræver øget fokus på samarbejde, påpeger byrådsmedlem og næstformand for Udvalget for Nærdemokrati og Lokalsamfund i Vejle Kommune, Svend Erik Nielsen:

– Vejle Kommune er landets sjettestørste kommune målt på turismeomsætning. Vi har nogle fyrtårnsattraktioner, herunder Kongernes Jelling, Fjordenhus og det tværkommunale samarbejde med Legoland, som tiltrækker rigtig mange turister. Vi anser det for vigtigt, at vi ikke kun har fokus på de store attraktioner, men at vi også at tænker de mange små turistattraktioner ind i planlægningen, således at vi kan øge turisterhvervet, også i småskala, og dermed fastholde turisterne i længere tid – eller ad flere omgange, forklarer han.

Optimering af mikroturisme med afsæt i konkrete cases

På dagen vil programmet derfor blandt andet bestå af oplæg fra formand for Danske Destinationer og direktør i Destination Sjælland, Jens Müller, som vil stille skarpt på destinationsselskabernes rolle i den nære turismeudvikling. Her vil det være muligt at stille spørgsmål, ligesom der er afsat tid til faglige diskussioner i grupper om understøttelse, markedsføring og salgsoptimering. Der er yderligere afsat tid til præsentationen af konkrete cases i mikroturismeerhvervet.

En af dem er Bjarne Boesen, som udover at være formand for Landsforeningen Landboturisme og en del af følgegruppen, er ejer og drifter af Hellevad Vandmølle i Sønderjylland. For ham at se rummer samarbejdet om mikroturisme særligt to store potentialer:

– Vi vil gerne blive bedre til at kommunikere om alle de gode effekter, der er ved at vælge en ferie på landet. Når vi indbyder til bondegårdsferie, lukker vi mennesker ind i vores hjem, så de på en tryg og autentisk måde kommer helt tæt på livet på landet. Det giver en øget forståelse for mad og fødevarer, når man spiser et æg fra en høne, som man tidligere har fodret. Ud fra de tilbagemeldinger vi får, bidrager det også til en helt særlig ro at have naturen og dyrene så tæt på, fortæller Bjarne Boesen og fortsætter:

– Med fælles hjælp kan vi skabe et samarbejde for aktører i turisterhverv, hvor vi bygger bro mellem de store aktører og de små. Det, tror jeg, er nødvendigt for os, hvis vi ønsker at synliggøre os og få flere til at vælge bondegårdsferie fremover.

Succeshistorier får ordet

På konferencen vil Marie Raunkjær, som driver Ro Naturcamp på Fejø i Lolland Kommune, fortælle om arbejdet med at overtage og omdanne Fejø Naturcamping til en ny, bæredygtig campingplads, hvor nærvær og afslapning er i fokus.

Derudover vil Lars Norrman, der sammen med sin kone Anna driver The Norrmans Bed & Breakfast i Klippinge i Stevns Kommune, fortælle om succesen med deres overnatningssted, der har en høj belægning og mange tilfredse gæster fra både ind- og udland, ikke mindst fra Sverige.

Yderligere oplægsholdere er Sigmund Lubanski, Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, der vil fortælle om Erhvervsstyrelsens arbejde med vækst og udvikling i hele Danmark med udgangspunkt i turisme.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, kommunikations- og presseansvarlig i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail