DF står fast på udflytning: Mange flere statsjob skal til provinsen

Regeringen har i sit finanslovsforslag kun afsat 150 millioner kroner til at fortsætte udflytningen af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet i 2018. Det vækker forundring hos Landdistrikternes Fællesråd, som håber, at det ikke er et udtryk for, at regeringen har sænket ambitionsniveauet i forhold til at bringe Danmark bedre i balance ved at flytte en række statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen.

Landdistrikternes Fællesråd, som i medlemskredsen tæller en del af de kommuner, der forventer at modtage de statslige arbejdspladser, håber at udflytningen bliver en vedvarende proces. Rådet får nu opbakning fra regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti. 

– Vi skal i den grad flytte flere statslige arbejdspladser ud i landdistrikterne. Danskerne bor i hele Danmark. Men staten bor mest i København. Det skal vi have ændret på, og derfor er jeg helt på linje med Landdistrikternes Fællesråd, når de siger, at de nødvendige økonomiske ressourcer skal sikres, siger Dansk Folkepartis landdistrikts- og øordfører Mette Hjermind Dencker og fortsætter: 

– Vi er meget godt tilfredse med, at man politisk står fast på beslutningen om at modarbejde skævvridningen af landet ved at udflytte statslige arbejdspladser. Jeg tror og håber, at regeringen fastholder det høje ambitionsniveau, for vi er slet ikke færdige med at udflytte statslige arbejdspladser.

Mette Hjermind Dencker understreger, at over 40 pct. af de statslige arbejdspladser stadigvæk ligger i Region Hovedstaden, hvilket hun mener er uhensigtsmæssigt. 

Hun bliver bakket op af formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, som mener, at udflytningen er en god investering. 

– Det er vigtigt at huske, at udgifterne for udflytningen er en engangsomkostning, og de skaber fundament for vækst og udvikling i hele landet. Derudover er der ikke mange, der har fokus på, at udflytningerne også kan betyde en del besparelser på lidt længere sigt. Det skyldes blandt andet, at arbejdspladsernes husleje er markant lavere end i hovedstaden, siger han. 

Landdistrikternes Fællesråd vil på baggrund af regeringens finanslovsforslag drøfte finansieringen af udflytningen af statslige arbejdspladser med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og Folketingets partier.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, politisk chef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail nja@landdistrikterne.dk