Den moderne landsby skaber nye erhverv – men hvordan?

Hvis jeres landsby er parat til aktivt at gå ind i skabelse af nye erhverv, har I nu muligheden for at deltage i et kursus som led i et udviklingsprojekt. Der er plads til to landsbyer, og I skal ansøge om at komme med.

De fleste landsbyer er gode til at lave projekter og har et blomstrende foreningsliv. Til gengæld tyder alt på, at landsbyerne skal i arbejdstøjet, hvad angår spørgsmål om, hvad man skal leve af fremover, og at kunne tiltrække og samarbejde med nye entreprenører. Kort sagt skal landsbyerne selv stå for mere af den lokale udvikling end hidtil.

Udviklingsprojektet handler om, hvordan man bliver i stand til det, og kurset skal sammen med jer afprøve det. Vi skal lære af gode eksempler fra andre landsbyer, lære af nye entreprenører, lære af hinanden, og der skal udarbejdes en slags lærebog på baggrund af erfaringerne, så andre kan få udbytte af vores projekt. Jeres udbytte af at deltage i kurset vil være en konkret, velforberedt oprustning til de nye tider: Hvilke erhverv og funktioner, hvem og hvordan, herunder landsbyens organisering.  

Jeres deltagelse vil indebære deltagelse i få fællesmøder, et kursus afviklet hos jer selv samt et fælleskursus, foruden ’hjemmearbejde’ under vejledning. Jeres aktive deltagelse vil strække sig henover ca. et år, startende med et seminar d. 31. august (i Roberthus, Egtved).

Projektet dækker udgifter ved fælles arrangementer o.l. herunder indkøb af ekspertbistand, mens nogle udgifter ved lokale arrangementer og egen transport må forventes dækket af jer selv.

I skal altså være indstillet på en vedholdende indsats, hvor det er formålstjenligt, at kredsen i kurset er gennemgående og sammensat, så landsbyen kan gå aktivt ind i erhvervsudvikling og etablering/drift af nye funktioner.

En ansøgning fra jer skal indeholde:

  • Hvem er I som landsby, hvordan er I organiseret, og hvorfor er I interesseret i at deltage?
  • En kort omtale af tidligere, større projekter og tiltag hos jer, og hvad I har på programmet lige nu.
  • Hvem, forestiller I jer, skal være deltagere i kurset og hvor mange? (kan evt. justeres senere)
  • En erklæring om, at jeres deltagelse, proces, resultater og erfaringer stilles til rådighed for projektet, der jo skal føre frem til en ’lærebog’.

Ansøgningen skal sendes til hwt@ign.ku.dk inden d. 15. juni, og udvælgelsen vil finde sted inden d. 30. juni.

Bag udviklingsprojektet står Københavns Universitet (ved Hanne Tanvig) og Landdistrikternes Fællesråd, der har indgået et fælles projektsamarbejde. Projektet har fået midler fra Landdistriktspuljen. Hovedadressen for projektet er Roberthus, Egtved, hvor fællesarrangementer også vil finde sted.

 

Kontaktpersoner

Hanne Tanvig, tlf. 30589820 eller hwt@ign.ku.dk.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail