Danmarksturné: Har du idéer til landsbyernes fremtid?

Fraflytningen fra land til by har været markant i de senere år, og det er i høj grad op til ildsjælene i landsbyerne, at holde lokalsamfundet i live. 

Omkring en femtedel af den danske befolkning bor i dag på landet eller i mindre bysamfund med op til 1.000 indbyggere, og dette tal er i løbet af de seneste ti år faldet med 7 pct., mens Danmarks samlede befolkningstal er steget med 5 pct.

Mange landsbyer har omstillet sig og fundet nye veje, bl.a. båret af et stærkt foreningsliv og ny erhvervsudvikling. Derfor ser man tendenser på modurbanisering. Andre oplever fortsat tilbagegang i befolkningstal, beskæftigelse mv. Derfor besluttede forligskredsen, der stod bag den politiske aftale om moderniseringen af planloven, at der nedsættes et udvalg med fokus på levedygtige landsbyer.

Vi giver en kop kaffe, hvis du giver din mening

For at bidrage til udvalgsarbejdet afholder Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Arkitektur Center to eftermiddagsarrangementer, hvor alle interesserede er velkomne. Udvalget for levedygtige landsbyer vil deltage i arrangementerne, og forslagene vil indgå i deres videre arbejde med anbefalingerne.

Formålet med arrangementerne er at skabe en debat med nytænkning og løsningsforslag til landsbyernes udfordringer. Hvad betyder det, når man flytter skoler, nedlægger kaserner og skære ned på busserne? Hvordan får man politikerne og medierne til at se på styrken i Danmarks landsbyer? Eller er landsbylivet noget som kun høre fortiden til?

Arrangementerne vil blandt andet rumme følgende oplæg:

  • Hvordan styrkes den lokal strategiske kapacitet? V/ Hanne Tanvig, Københavns Universitet
  • Samarbejde på tværs af landsbyer V/ Jørgen Ørgaard, Landsbyklyngen Mols i udvikling
  • Digitale muligheder for understøttelse af fællesskab V/ Rikke Skræddergård, Min Landsby
  • Hvordan kan vilkårene for erhverv på landet fremmes V/ Hanne Risgaard, Skærtoft Mølle
  • Fremtidens landsby V/ Tyge Mortensen, forstander, Landsbyhøjskolen 

Inviter dine venner, kollegaer og familie, og deltag selv i:

Egtved, Jylland, d. 14. september (klik for tilmelding) – få ledige pladser.

Hvalsø, Sjælland d. 21. september (klik for tilmelding)

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, politisk chef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk