Damsgaard: Lægeaftale gavner landområder

Der mangler praktiserende læger i landdistrikterne, og i løbet af de senere år er udfordringen med lægemangel kun blevet større. Det bekymrer Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han glæder sig derfor over, at Danske Regioner natten til torsdag indgik en aftale med de praktiserende læger om en ny treårig overenskomst.

– Lægemangel er en stor problemstilling, vi kender alt for godt. I land- og yderområder er der generelt mange læger over den normale pensionsalder, hvilket betyder at der er brug for flere læger, så vi kan sikre et sundhedsvæsen i bedre balance, siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

– Jeg har med tilfredshed noteret mig, at PLO og regionerne er enige om en ny aftale for almen praksis. Det betyder blandt andet, at praktiserende læger med mange særligt behandlingskrævende patienter, hvilket der ofte er i landdistrikterne, honoreres ekstra ud fra et såkaldt differentieret basishonorar. 

Landdistrikternes Fællesråds formand har tidligere peget på, at der kan gøres meget mere for at gøre det attraktivt for læger at flytte til yderområderne. Rådet har blandt andet fremlagt idéen om at lave flere lægehuse, hvor flere kan dele en praksis. Forslaget blev offentliggjort i forbindelse med Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

– Det er positivt, at landdistrikterne som en del af aftalen får en håndsrækning ved, at praktiserende læger, der har en praksis i landdistrikterne, får bedre mulighed for at etablere delepraksis, ansætte læger som fortsat er under uddannelse, og kompensation ved sygdom og barsel, siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

– Jeg havde torsdag en kort samtale med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), og jeg er overbevist om, at aftalen vil medvirke til at løse udfordringen med lægemangel i visse dele af landet. Det er afgørende, da lægemangel skaber utryghed og risiko for geografisk ulighed i sundhedsvæsnet.

Det forventes, at aftalen skal til godkendelse i PLO’s medlemskreds. Aftalen skal også formelt godkendes af regioner, kommuner og staten via Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, politisk chef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk