Daginstitutionernes Lands-Organisation melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd får et nyt medlem i form af Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO), der melder sig ind i Fællesrådet for at bidrage til arbejdet med at styrke rammerne for det gode familieliv i hele Danmark.

Familiepolitikken er et kerneområde i Landdistrikternes Fællesråd, og nu bliver arbejdet med at sikre det gode familieliv og decentrale dagtilbud på landet styrket i form af et nyt medlem. Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) melder sig nemlig pr. 1. april 2021 ind i Landdistrikternes Fællesråd.

– Vi deler i den grad Landdistrikternes Fællesråds vision om at gøre det muligt at leve i et helt liv i hele Danmark. Selvejende og private dagtilbud bidrager til danske børnefamiliers muligheder for at leve et velfungerende hverdagsliv i hele landet. Derfor er denne dagsorden et stærkt afsæt for det fremtidige samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation og Landdistrikternes Fællesråd, siger Thinne Nielsen-Tjørnfelt, konstitueret sekretariatschef.

Dén analyse deler formanden for Landdistrikternes Fællesråd, der glæder sig over at få det nye medlem ind i medlemsskaren.

– Jeg er meget glad for, at Daginstitutionernes Lands-Organisation har besluttet sig for at blive medlem af Landdistrikternes Fællesråd. Det skal være muligt at leve et helt liv i hele Danmark og et fintmasket net af decentrale kommunale, private og selvejende dagtilbud er en fuldstændig vital del af dén vision, siger Steffen Damsgaard.

Og det giver god mening at forene kræfterne, når det handler om at sikre de bedste rammer for børnefamiliernes hverdag, understreger han.

– Mange steder i landdistrikterne er selvejende og private institutioner opstået i det tomrum, offentlige lukninger har efterladt. De er på mange måder lokalsamfundenes institutioner skabt af ildsjælenes kræfter, og derfor er det afgørende at skabe gode rammer for deres fortsatte eksistens. Samtidig skal vi kontinuerligt være med til at arbejde for rimelige økonomiske rammer til kommunerne således, at kommunale institutioner fastholdes decentralt. Jeg er sikker på, at vi i fællesskab kommer styrket videre i arbejdet med at sikre optimale rammer for dagtilbuddene på landet, siger Steffen Damsgaard.

Gennem interessevaretagelse, konsulenthjælp til medlemmer, inspirations- og videndeling samt afholdelse af kurser og konferencer arbejder Daginstitutionernes Lands-Organisation for børnenes og daginstitutionernes vilkår på vegne af sine knap 1.050 medlemmer. En sag, der er særdeles relevant i landdistrikterne, forklarer Thinne Nielsen-Tjørnfelt, konstitueret sekretariatschef.

– På tværs af landets kommuner indgår de selvejende og private dagtilbud som en del af dagtilbudsstrukturen og har dermed betydning for både bosætning og familiepolitik. Samtidig spiller de ofte en helt særlig rolle i mange landdistriktskommuner, hvor der nogle steder er længere til det offentlige tilbud. Derfor er det en politisk opgave at sikre gode rammebetingelser for decentrale pasningstilbud uanset ejerform. Den opgave kan vi i fællesskab minde politikerne om, siger hun.

Om Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO)

Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) er interesseorganisation for bestyrelser og forældrebestyrelser i ca. 1.050 institutioner, primært selvejende, men også private og kommunale institutioner.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, kommunikations- og presseansvarlig i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk Cecilie Davidsen Høj, kommunikations- og pressekonsulent i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53850124, mail: cdh@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail