Ø-PAS®

Ø-PAS® er din guide til det danske ørige fyldt med inspiration og fakta om de danske øer. Her kan du blandt andet finde kort over de enkelte øer samt oplysninger om færger, overnatning og oplevelser. Med Ø-PAS® i baglommen får du og din familie mulighed for at samle på “ømærker” og på den måde gøre jeres øferie i Danmark endnu sjovere.

Siden februar 2018 har Landdistrikternes Fællesråd drevet Ø-PAS®, der er en guide til de danske øer med gode råd, kort og oplysninger om de enkelte øer. Ø-PAS® blev oprindeligt udviklet i regi af Sammenslutningen af Danske Småøer. I 2019 har fællesrådet fået en uddeling fra Nordea-fondens kystpulje på en million kroner og en bevilling på en halv million kroner fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje til et nyt projekt, der skal styrke øernes branding og fremme forudsætningerne for turisme, vækst og udvikling.

Som en del af projektet lægges der bl.a. op til at styrke den digitale formidlingsplatform og fællesskabet mellem Ø-PAS®, brugere, og lokale entreprenører, og dermed understøtte virksomhedernes arbejde med at udvikle og levere turismeaktiviteter på øerne.

Læs mere om Ø-PAS® og bestil det her 

Om Ø-PAS®

I Ø-PAS® er hver ø præsenteret med kort, foto, faktaoplysninger om, hvad der kan ses og opleves på øen samt en QR-kode til øens hjemmeside. I et blankt felt ved præsentationen af den enkelte ø kan turisten fra en plade på havnen eller færgen gnide en silhuet af øen over med en særlig pen og på den måde samle på ø-mærker. Denne gimmick er turisterne vilde med og konkurrerer gerne med familie og venner om, hvem der har besøgt flest øer.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail