LDF brev til ministeren om stop for V-sager

Landdistrikternes Fællesråd har med stor bekymring læst om NaturErhvervsstyrelsens pludselige stop i tilsagn om medfinansiering af EU-midler til LAG-projekter, som har fået midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje, (de såkaldte V-sager). Der er også et pludseligt stop i medfinansiering til projekter, som har fået byfornyelse under byfornyelsesprogrammet i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Derfor har formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard henvendt sig til Karen Hækkerup, minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs hele brevet her: Brev til FVM Fra Landdistrikternes Fællesråd

Læs Ministerens svar her: Ministerens svar på LDF`s brev angående V-sager

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.