Time out for skolelukninger

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Lone Andersen, opfordrer kommunerne til at pålægge sig selv et midlertidigt time out på skoleområdet. Ellers frygter hun, at de i panik over en vanskelig budgetlægning blot griber til vilkårligt at lukke skoler.
Time out’en kunne bruges til at analysere, hvordan den kommunale institutions-struktur – herunder skolestrukturen – bør være.

– For det er ikke kun skoleområdet, der er udsat for vilkårlige indgreb. Det samme gælder ældreområdet og børneområdet, siger Lone Andersen. Hun mener alt for mange kommuner har forsømt at lave en grundig landdistrikts- og bosætningspolitik. Og begge dele er nødvendig for at politikerne kan anlægge en helhedsvurdering på institutionsstrukturen i de nye stor-kommuner. Strukturen er derfor mere præget af valgløfterne fra 2005, og om de pågældende politikere blev valgt, vurderer hun.

Som formand for Landdistrikternes Fællesråd noterer hun sig, at det hovedsageligt er de små skoler og institutioner, der rammes – altså de offentlige tilbud i landområderne. Men her burde kommunerne i det mindste afvente indenrigsministeriets undersøgelse om, hvilken betydning en lokal skole har for udviklingen og sammenhængskraften i landdistrikterne, mener hun. Undersøgelsen kommer omkring nytår.

Det kan jo være, at undersøgelsen dokumenterer, at uden skole ingen udvikling i de landdistrikter, hvor de samme politikere jo ønsker vækst og bosætning, påpeger Lone Andersen, der ikke mener at alle landsbyer for enhver pris skal have en skole.

– Men det er vigtigt, at det er de rigtige skoler, politikerne bevarer, siger hun, – og i den sammenhæng er det ikke kun børnetallet, der tæller. Det er også nødvendigt at se på balancen i tilbuddene, f. eks. hvordan en skolelukning influerer på politikernes mål om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. Her må politikerne huske, at den lokale skole er første led i fødekæden til uddannelsesområdet. Og flere steder vil en skolelukning blot betyde, at der dukker andre skoletilbud op, som kommunen alligevel skal betale til.

Alt i alt kan det meget vel være, at lukningen af den lille skole er en dyrere og dårligere løsning, end at finde utraditionelle løsninger, f. eks. at samle flere skoler under en fælles ledelse eller putte andre offentlige tilbud ind på skolen.
 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *