Stor interesse for jordbrugsparceller

Jordbrugsparceller er med til at fremme bosætningen i landdistrikterne, mener kommunerne rundt om Århus. Derfor vil de ikke stiltiende acceptere, at forslaget til den nye regionplan begrænser kommunernes ret til at udstykke jordbrugsparceller. Man mener der er behov for disse større byggegrunde, hvor der er mulighed for at holde dyr mv.

Regionplanforslaget i Århus Amt – som det er nu – vil indskrænke de ni randkommuners ret til at udstykke jordbrugsparceller, idet forslaget argumenterer for at jordbrugsparcellerne skal være forbeholdt de tyndt befolkede områder. “I Landdistrikternes Fællesråd er vi overraskede over udmeldingen fra Århus Amt”, siger formand Thorkild Ljørring Pedersen. “Jordbrugsparceller skal jo netop være med til at styrke bosætningen i landsbyerne i mindre kommuner som f.eks. Rosenholm, hvor der ikke er nogen vækst udover i centerbyen”.

Randkommunerne køber heller ikke amtets argumenter. En del kommuner har allerede protesteret over, at regionplanen begrænser deres muligheder for at udlægge disse områder med jordbrugsparceller, og flere følger efter, således at alle randkommuner rundt om Århus slår et slag for at have denne mulighed.

Byrådsmedlem i Rosenholm Kommune, Henrik Vinther, har rejst sagen i sin egen kommune og i de lokale medier, fordi han mener bl.a. at jordbrugsparceller kan være med til at forny bosætningen i landdistrikterne. Han oplyser, at i det mest udprægede landdistrikt i Rosenholm Kommune har der, trods absolut tilbagegang i befolkningen, været et stabilt elevtal til områdets folkeskole. Baggrunden er, at mange børnefamilier har valgt at købe mange af de nedlagte mindre landbrug, fordi de ønsker en tilværelse tæt på dyr og natur.

Han opfordrer derfor Århus Amt til at revurdere forslaget, og efterhånden som kommunernes indsigelser bliver kendt, er det sandsynligt at samtlige ni randkommuner deler dette synspunkt.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *