Plads til eksperimenter i amter og kommuner

Vær ikke bange for at løbe panden mod systemet – hvem siger, det er systemet, der holder?
Sådan vælger Landdistrikternes Fællesråd at læse indenrigsminister Lars Løkke Rasmussens “Frihedsbrev” til amterne og kommunerne, hvor han opfordrer til at nedbryde systemgrænser og gå nye veje i den kommunale administration og opgaveløsning.
“Frihedsbrevet er et grønt lys til amter, kommuner og borgere om at sætte gang i udviklingszoner over hele landet; udviklingszoner med plads til eksperimenter og forsøg med ny bosætning og nye erhverv,” siger Thorkild Ljørring Pedersen, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

I Landdistrikternes Fællesråds Vision for Bosætning 2020, der blev offentliggjort i september sidste år, lægges der stor vægt på at nye ideer – også ideer, der går på tværs at eksisterende lovgivning – bliver prøvet af på forsøgsbasis i såkaldte udviklingszoner. Det kan være nye boformer, hvor amt og kommune kan give dispensation til at indrette flere boliger og værksteder på et nedlagt landbrug, så et fællesskab kan afprøve ideer om en ny sammenhæng mellem arbejds- og familieliv. Det kan være en række landsbyskoler, der går sammen om at oprette mobile faglokaler som f. eks. en fysikbus. Og det kan være nybyggeri med anvendelse af nye materialer og alternative løsninger til affalds- og spildevandhåndtering; noget som i dag ofte kræver næsten umenneskelig tålmodighed at få gennem det traditionelle sagsbehandlingssytem.

“Indenrigsministeren ønsker at amter og kommuner gennem nytænkning skal sætte det enkelte individs behov i centrum,” siger Thorkild Ljørring Pedersen.
“Vi foreslår, at det sker gennem en lokal dialog mellem lokalpolitikere, foreningsliv og borgere hvor man tager en reel diskussion om, hvad borgerne kunne tænke sig der skal ske i deres område. Vi opfordrer det lokale foreningsliv til ikke kun dyrke deres egen aktivitet, men også at danne netværk hvor de kan bidrage til den lokale udvikling og service. Foreningslivet kan få en stor rolle at spille, hvis de tør og vil.”

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *