Nyt fra butikkerne på landet:

I Fasterholt, Herning Kommune samarbejder Borgerforening og Forsamlingshus om at få genåbnet byens butik. En købmand fra Viborg har tilbudt sit brugte inventar til butikken og foreningerne sælger morgenbrød i weekenderne for at rejse penge. Desuden har man søgt 100.000 kr. fra kommunens landsbypulje og man leder efter en købmand, der har mod på at påtage sig jobbet. Der har været et par seriøse kontakter, men der er endnu ingen aftaler.

I Onsbjerg, Samsø Kommune er købmanden gået i betalingsstandsning og forretningen er sat til salg.

I Fåborg, Helle kommune er der nu indsamlet 550.000 kr. til at overtage Brugsens lokaler, når den lukker 1. april. Forhandlingerne med FDB om overtagelsen er næsten på plads og man har fundet en købmand, der vil forpagte butikken. Det lokale investeringsselskab “Fåborg i Fokus” er blevet dannet som ramme for ejerskabet af butikken.

Øster Lindet, Rødding kommune: Et års ihærdigt arbejde fra en lokal støttegruppe for at få folk til at handle lokalt er lykkedes. Omsætningen i butikken er steget med 20.000 kr. pr. måned i 2001. Målsætningen er at få borgerne til at lægge mellem 25 og 50 pct. af deres dagligvareindkøb i den lokale butik – og dermed opnå en omsætning der er stor nok til at butikken kan indgå i en kæde med de fordele, der så følger med.

I Egebjerg, Trundholm kommune lukkede købmandsforretningen d. 9. februar. Forretningen er forsøgt solgt, men der er ingen købere. De lokale savner deres butik, men har ikke sat initiativer i gang for selv at overtage butikken.

Ommel, Marstal kommune: Ommel Nærbutik er genåbnede d. 2. marts som Kvik-Spar med ny butikschef og på baggrund af overvældende lokal økonomisk opbakning og frivilligt arbejde i weekenderne til langt ud på natten. Butikken havde i forvejen en anpartskapital på 350.000 kr., den er gennem lokal indsamling øget med 150.000 kr. i de sidste måneder.

Åsted, Sundsøre kommune:
Landsbyen Åsted ønsker sig en købmand igen. Den gamle butik er ejet af en lokal mand, som er parat til at give tanken chancen et par måneder. Inventaret står stadig. Dagrofa vil levere varer mod en garanti på 100.000 kr. og et par lokale beboere er villige til at arbejde i butikken på frivillig basis. Nu vil man annoncere via internet for at finde en interesseret købmand.

Stakroge, Aaskov kommune: Den lokale foreningsdannelse, Købmandsgården i Stakroge ApS søger fortsat efter en købmand, der kan overtage efter den nuværende, der har opsagt sin forpagtning pr. 1. juni.

Marianne Lund, købmand i Stepping ved Christiansfeld, vil ikke bare se til, mens den lokale opbakning til hendes butik falder støt og roligt. Hun har inviteret byens borgere til et møde for at få opbakning til sin lokale købmandsbutik, og snart vil hun indkalde til endnu et, så også de yngre familier bliver gjort opmærksom på, at det ikke kan nytte, at de handler alt i enten Christiansfeld eller Bilka i Kolding, hvis de også vil have en lokal indkøbsmulighed. Hver af områdets 275 husstande skal lægge 375 kr. i butikken om ugen, hvis den skal kunne løbe rundt, har Marianne Lund beregnet.

I Øster Velling, Langå ville købmanden lukke efter 13 år p.g.a. for meget arbejde og for lav omsætning. En analyse viste, at butikkens omsætning skulle stige fra 4 til 5 mio. kr. for at overleve. Købmanden slog sig sammen med en mangeårig medarbejder og en tidligere købmand, dannede et I/S og de deltes fremover om opgaven, Det gav mulighed for længere åbningstider, søndagsåbent og dermed den nødvendige øgede omsætning.

2. marts lukkede købmanden i Roerslev i Otterup kommune. Købmanden og hans kommis har længe forsøgt at finde en interesseret investor, men det er ikke lykkedes. En
lokal beboer og lokalpolitiker forsøger nu at skaffe Artikel 33-midler til at videreføre butikken.

Blaabjerg Kommune: Den 2. marts rykkede Lundes købmand ind i de nyindstandsatte lokaler, der tidligere husede Brugsen og som den nystiftede forening “Liv i Lunde” har købt for lokalt indsamlede midler.

Lødderup, Morsø: På Borgerforeningens generalforsamling fremhævedes det store stykke arbejde, foreningen sammen med Fredsø-Lødderup Støtteforening (oprettet i september 2001) i efteråret udførte for at bevare dagligvareforretningen. I dag har man en velfungerende købmandsforretning.

Søllinge, Ringe kommune:
Bestyrelsen i Søllinge Dagligvarebutik ApS indkalder i marts til sin første generalforsamling for de 250 anpartshavere og andre interesserede. Sidste sommer og efterår indsamlede man 265.000 kr., købte og istandsatte butikken med frivillig arbejdskraft og genåbnede den 4. oktober med ny købmand, efter at Søllinges købmand gennem 30 år havde valgt at gå på pension.

I Mammen, Bjerringbro kommune lukkede købmanden d. 15. marts. Efter en god start for 2½ år siden, hvor omsætningen var 300.000 kr. over de budgetterede 3 mio. kr., er det gået støt tilbage, så købmandsparret nu sidder tilbage med en gæld på 500.000 kr.
Det lokale foreningsliv og landsbyens ældre beboere har støttet butikken fint, mens de yngre har svigtet. En kreds af borgere i Mammen vil nu forsøge at drive butikken videre.

Dagli’Brugsen i Lindknud, Brørup kommune, satser stort. Man har netop opkøbt naboejendommen for at sikre sig udvidelsesmuligheder. Men butikken hører heller ikke til blandt de mindste – sidste års omsætning var på over 17 mio. kr.

I Vester Nebel, Esbjerg kommune afgør en generalforsamling 26. marts om brugsen skal lukke, efter at en opfordring i efteråret til kunderne om at øge deres indkøb ikke har haft nogen effekt. Der har været flere kunder i butikken, men de er udelukkende gået efter tilbudsvarer med lav fortjeneste. Der er allerede dannet en initiativgruppe til videreførelse af dagligvarebutikken i landsbyen.

På Tåsinge, der hører til Svendborg kommune, er Troense Bageri- og Købmandsforretning sat til salg. Forretningen ligger imidlertid så smukt, at det vil være umuligt for en købmand eller bager at få tilstrækkelig økonomi i en forretning, til også at betale herlighedsværdien, der øger prisen med et par millioner. Borgerforeningen i Troense er bekymret ved udsigten til at miste butikken og går nu i tænkeboks for at finde en løsning.

I Københoved, Rødding kommune er man i den situation, at brugsbutikken er lukket, mens brugsforeningen stadig lever som forening og ejer den lukkede butik. Ejendommen er oven i købet gældfri og der er en fast lejeindtægt. Så nu skal beboerne i Skrave Sogn finde ud af, hvad de kan bruge den tidligere butik til.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *