Nyt forskningscenter klar til start !

Landdistrikterne får nu sit eget selvstændige forskningscenter med tilknytning til Syddansk Universitet i Esbjerg.

Med en bevilling til en femårig forsøgsperiode har Indenrigsminister Karen Jespersen netop givet startsignal til det nye center, der holdt sit første bestyrelsesmøde onsdag den 7. februar 2001.

Udover Indenrigsministeriet støtter Fødevareministeriet, kommuner i Ribe amt og Syd-dansk Universitet det nye center med tilsammen ca. 20 mio. kr. i de 5 år.

“Det er en vigtig dag for landdistrikterne. Nu bliver det muligt at tilvejebringe en mere dybtgående, mere velfunderet og mere nuanceret viden om de forhold, der er afgørende for udviklingen af de danske landdistrikter. Vi kan få fagligt velkvalificerede svar på mange uløste spørgsmål, og dermed kan vi med langt større vægt end i dag tale landdistrikternes sag bl.a. overfor politikerne på Christiansborg”, udtaler Thorkild Ljørring Pedersen formand for Landdistrikternes Fællesråd og nyudnævnt formand for det nye Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter.

Som næstformand valgtes borgmester Flemming Eskildsen, næstformand i Det Skæve Danmark. Bestyrelsen består desuden af: Professor Helge Tetzschner, Syddansk Univer-sitet, direktør Henning Bender, Bornholms Forskningscenter, seniorforsker Berit Hasler, Amternes og Kommunernes Forskningscenter, forskningschef Harald Mikkelsen, Dan-marks Jordbrugsforskning, næstformand Jytte Aa. Møller, Landdistrikternes Fællesråd, kontorchef Inge Hyldebrandt, Amtsrådsforeningen, tidligere borgmester Alex Lind, Landdi-striktsgruppen, fuldmægtig Rita Munk, Fødevareministeriet, fuldmægtig Dorthe Lemmich, Indenrigsministeriet, borgmester Chr. Gylling Haahr, Kommuneforeningen i Ribe amt. og en repræsentant for Kommunernes Landsforening. Som daglig leder er konstitueret lektor Hanne Tanvig, Syddansk Universitet Esbjerg.

Centret bliver et såkaldt “center uden mure”, og forskningsprojekter løses bl.a. i et tæt samarbejde med andre forskningsinstitutioner. Til at rådgive centret om nye ideer til aktuel forskning og til at varetage brugernes interesser, nedsættes et Idéforum, med ressource-personer fra bl.a. foreninger og organisationer i landdistrikterne.

“I Landdistrikternes Fællesråd ser vi frem til et spændende og godt samarbejde med centret. Landdistrikternes Fællesråd ser det som sin opgave at være bindeled mellem centret og brugerne i landdistrikterne, og vi vil derfor og arbejde for at omsætte centrets resultater til praktiske projekter og udviklingsaktiviteter i landdistrikterne”, slutter Thorkild Ljørring Pedersen.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *