Mere skub i kommunernes landdistriktspolitik

Mere end tre år efter Indenrigsministerens opfordring til amter og kommuner
om at udforme en landdistriktspolitik har kun 43 kommuner formuleret og
vedtaget en sådan.

“Det ser umiddelbart ikke godt ud,” konstaterer Thorkild Ljørring
Pedersen fra Landdistrikternes Fællesråd.
“Men ting tager tid og hvis den langsomme proces er et tegn på at kommunerne
giver sig tid til at samarbejde med og lytte til græsrødderne i
landdistrikterne, vil vi forhåbentlig se en række gode og gennemarbejdede
landdistriktspolitikker vedtaget i de kommende år.”

Kommuner og amters arbejde med landdistriktspolitik er netop blevet
evalueret af Teknologisk Institut for Indenrigsministeriet og i rapporten
opfordres ministeriet til at sætte skub i arbejdet, bl.a. gennem en bedre
vejledning til kommunerne og amterne.

“En række kommuner og amter har allerede indhøstet værdifulde erfaringer
og det er godt, hvis deres viden om best practise kan komme de øvrige til
gode,” siger Thorkild Ljørring Pedersen.
“Det er også en rigtig god ide at få indført en mere detaljeret statistik
om bosætning, arbejdsmarked og erhvervsliv i landdistrikterne, som rapporten
anbefaler.”

Evalueringsrapporten anbefaler også, at man øger opmærksomheden mod
muligheden for alternative boformer i landdistrikterne, bl.a. med
lejeboliger, ungdoms- og ældreboliger og nye ejerformer..
“Det er meget vigtigt at øge bosætningen på landet, og anbefalingen falder
fint i tråd med de visioner, vi har i Landdistrikternes Fællesråd om plads
til eksperimenter med nye boformer, ” slutter Thorkild Ljørring Pedersen.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *