LDF´s syn på “Investeringer i infrastruktur og kollektiv trafik” – pressemeddelelse

Udsendt af landdistrikternes Fællesråd:
Holdning: Tilgængelighed er den væsentligste forudsætning og rammevilkår for vækst og udvikling i landdistrikter og yderområder. Derfor er investeringer i infrastrukturen og den kollektive trafik en af de væsentligste faktorer for, at flere virksomheder og mennesker kan og vil etablere sig i landdistrikter og yderområder.

Fordi: En forbedret infrastruktur betyder, at bosætning og virksomheder fortsat kan udvikle sig i yderområderne. En forbedret kollektiv trafik sikrer en gnidningsfri pendling mellem hjem og arbejdsplads i de situationer, hvor boligen og jobbet ligger i henholdsvis by- eller landområdet.

Konsekvenser af manglende investering i infrastruktur og kollektiv trafik:
Får infrastrukturen og den kollektive trafik i landdistrikter og yderområder lov at forfalde, betyder det tab af arbejdspladser og bosætning. Virksomhederne vil flytte fra de områder, der transportmæssigt er for besværlige og tidskrævende at nå. Folk, der er afhængig af kollektiv trafik, er nødt til at søge mod byerne, hvor rutebil- tog- og bybusdækningen er væsentlig bedre. Det er allerede tilfældet for en stor del af de uddannelsessøgende unge fra yderområderne.

LDF frygter, at konsekvensen – især i krisetider – af manglende investeringer vil give en fornyet afvandring fra landdistrikter og yderområder og øget pres på byernes boligmasse, skoler, daginstitutioner og offentlige servicetilbud. Skattegrundlaget vil typisk vokse der, hvor befolkningen og arbejdsstyrken koncentreres. Dermed bliver skævheden mellem by- og landkommunerne yderligere forstærket i Det Skæve Danmark.

Kommentarer:
Til trafikplanen: Den foreliggende trafikplan fra regeringens ekspertudvalg, (offentliggjort 9. dec. 2008) er set med landdistrikternes øjne meget uambitiøs. Planen lader landdistrikter og yderområder totalt i stikken. I hovedtræk tilgodeses kun de større byer og befolkningscentrene, mens der stort set ingen investeringer er i forbedrede veje i Nord-, Midtvest- og Sydjylland eller Sydvestsjælland.

Planen fokuserer på at afhjælpe trængselsproblemerne primært til og fra de store byer og trafikcentre via banenettet og vejnettet. Det er der megen fornuft i, men kun hvis infrastrukturen i den øvrige del af landet ikke får lov at halte bagefter. Ellers vil virksomheder fra landområdet blot flytte hen til det eksisterende vejnet med efterfølgende yderligere trængsel og urbanisering til følge – og yderligere behov for investering i et koncentreret vejnet.

Trafikplanens store fejl er også, at den kun fokuserer på at afhjælpe en kortsigtet trængsel omkring det eksisterende motorvejnet og til- og frakørsel til storbyerne. Det var mere langsigtet at bruge investeringerne til at sprede trafik-belastningen. Det ville ikke betyde væsentlig flere kørte kilometre, men derimod mindre miljøpåvirkning og tidsforbrug for den enkelte, når trafikken afvikles i et jævnt, fremadskridende tempo. Brug pengene på udvikling i stedet for kun afhjælpning af trængsel!

Roadpricing er en glimrende ide, hvis det kun er bilister i større byer og trængselsområder der skal betale. Det kan ikke være meningen at bilister i landdistrikter og yderområder skal betale, når bilen er eneste reelle transportmiddel. Endelig kan roadpricing opfattes som et uønsket overvågningselement.

Til den kollektive trafik: Lige så forstemmende er det, at trafikplanen kun ser på et hjørne af den kollektive trafik, nemlig togdriften. Problemet er blot, at investeringer i banenettet og hurtigtog ikke hjælper folk på landet – med mindre DSB vil genåbne en lang række af de lukkede stationer og trinbræt.

Derimod beskæftiger planen sig ikke med rutebiler og busruter, formentlig fordi det er regionernes og kommunernes bord. Busserne er ellers mere i trit med transportbehovet på landet. Men her er virkeligheden, at der lukkes busruter i stor stil og/eller skæres drastisk ned på antallet af afgange. Busdrift er livsnerven for mange borgere, især unge og ældre i landsbyer, til centerbyen eller til andre landsbyer. Samtidig er der mange af de lidt større byer, hvor banenettet ikke eksisterer, og hvor busdrift er vigtig. En proces, vi slet ikke har set slutningen på endnu, og som burde vække samme bekymring på Christiansborg som i Landdistrikternes Fællesråd. Det hænger slet ikke sammen med regeringens plan.

Konklusion:
Trafikplanen og dens manglende kobling over til den samlede kollektive trafik er et dybt anslag mod den regionale udvikling. En realisering af planen, som den foreligger, øger ubalancen i landet. Der er hårdt brug for en helhedstænkning NU, så et så basalt rammevilkår som tilgængelighed er til stede i landdistrikterne på et rimeligt niveau.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, tlf. 51 74 00 62
Direktør for Landdistrikternes Fællesråd, Carsten Blomberg Hansen, tlf. 29 91 19 50

 

 
 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *