Landsforening for egnsarkiver stiftet med kulturministerens opbakning

Lørdag stiftedes Danmarks Egnsarkiver (DEA), som er en landsforening for frivillige og ulønnede egnsarkiver. Hvert arkiv dækker typisk ét sogn, hvorfra der indsamles dokumenter, billeder, dagbøger, skudsmålsbøger m.v. Landsforeningens formål er at sikre og styrke landets flere hundrede egnsarkiver og varetage deres interesser overfor politiske beslutningstagere på landsplan samt lokalt i kommuner og regioner. Landsforeningen har allerede fået forhåndstilsagn fra kommende medlemmer over hele landet

Danmarks Egnsarkiver nyder fra starten stor politisk bevågenhed. Kulturminister Brian Mikkelsen skriver i et personligt underskrevet brev til landsforeningens stiftende generalforsamling:

”Jeg vil først og fremmest sige, at jeg i høj grad værdsætter alt det frivillige og ulønnede arbejde, som foregår på store dele af det kulturelle område – og ikke mindst på det lokalhistoriske område. Det er et arbejde, der har stor værdi for det danske samfund og for bevaringen af den danske kulturarv på det mere lokale niveau. Jeg påskønner derfor, at I vil styrke denne indsats ved at stifte en landsorganisation som Danmarks Egnsarkiver. … Jeg ønsker jer al mulig held og lykke med jeres nye organisation og det videre arbejde”.

Danmarks Egnsarkiver skal, udover at styrke arkiverne politisk i kommunesammenlægningernes turbulente tid, også synliggøre deres store indsats i befolkningen samt tilbyde IT registreringsprogrammer, kurser, rabatordninger m.m., der vil styrke de små arkiver med ofte meget små budgetter på under 5.000 kr. pr. år. For bl.a. at billiggøre disse ydelser vil Danmarks Egnsarkiver som noget helt nyt på området samarbejde med erhvervslivet gennem sponsorater, partneraftaler, rabatordninger m.v.. Landsforeningens aktiviteter vil i øvrigt snart kunne følges på www.danmarksegnsarkiver.dk .

Den stiftende generalforsamling, der fandt sted i Lime i Østjylland, valgte en bestyrelse, der alle selv er frivillige på deres lokale egnsarkiver. Foreningens formand er Jan Baltzersen fra Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv, mens Margit Larsen, Sdr. Broby Lokalhistoriske Arkiv, er næstformand. Desuden valgtes Helle Blume Andresen, Helnæs Sogns Lokalhistoriske Arkiv, til sekretær og Lars Sølgaard fra Øster Hurup Lokalhistoriske Forening til kasserer. Poul Jørgensen fra Egnsarkiv Farsø er bestyrelsesmedlem.

Danmarks mange egnsarkiver redder hvert år et helt lag af uvurderligt historisk materiale for eftertiden, som kun reddes, fordi de er til stede i de små lokalsamfund landet over. Egnsarkiverne sikrer dermed også bevaringen af Danmarks lokale kulturarv i de lokalsamfund, hvor den er skabt, og hvor den hører til. Det er en vigtig del i sikringen af den lokale identitet, som skal være til stede, hvis der også skal være ressourcestærke mennesker udenfor storbyerne i fremtiden.

Alle kan til enhver tid finde oplysninger om deres egn eller slægt på landets egnsarkiver. De drives af frivillige og ulønnede ildsjæle, så udover faste åbningstider har de oftest også åben efter aftale. Dermed kan alle altid få adgang til deres lokale kulturarv efter behov.

Yderligere oplysninger:
Jan Baltzersen, formand, Danmarks Egnsarkiver, Tlf. 51 27 86 10
danmarksegnsarkiver@gmail.com

Margit Larsen, næstformand, Danmarks Egnsarkiver, Tlf. 62 63 21 10.
danmarksegnsarkiver@gmail.com

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *