Landdistriktsudfordringen 2007

Torsdag den 4. og fredag den 5. oktober, i KalundborgUdfordring_2007.JPG

Landdistrikternes Fællesråd har hermed fornøjelsen af at invitere på en oplevelsestur for embedsmænd og konsulenter, der har landdistrikts-udvikling som arbejdsområde.

Vi er glade for i år at kunne præsentere Kalundborg Kommune, hvor vi ser på landdistriktsudvikling på bl.a. Sejerø, Røsnæs, Åmosen og mange andre spændende steder – oplevelser til lands, vands og

Programmet er bygget op om følgende formål:

• Erfaringsudveksling vedr. det daglige arbejde med landdistriktsudfordring.
• Netværksdannelse mellem landdistriktsaktørerne; ansatte og professionelle ildsjæle.
• En personlig udfordring i landdistrikterne. Oplev landdistriktsudvikling der, hvor det sker.

Et stærkt netværk skaber udvikling.

Connie M. Skovbjerg
Landdistrikternes Fællesråd

Program: torsdag d. 4. oktober

Den globale opvarmning er tilsyneladende ved at overhale os indenom.
Allerede nu arter vejret sig anderledes end normalt. Et øget CO2 udslip som følge af mange biler på vejene menes at være en af årsagerne hertil. Vi har på dette års landdistriktsudfordring derfor besluttet at lægge os ud i den ”grønne overhalingsbane” og tilbyde samkørsel fra flere steder i landet. DSCN1032.JPGDet vil konkret sige, at Udfordringen starter op forskellige steder i landet, hvor der sker opsamling undervejs i 9-personers busser – se køreplanen på bagsiden. Der vil være små-aktiviteter undervejs på turene.Start i Ålborg, Thisted, Esbjerg, Nakskov og København om morgenen med samlet ankomst på Kalundborg Vandrehjem kl. 9.45.

Kl. 10.20 afgang til forskellige udflugtsmål i de små busser, hvor gruppen selv vælger en chauffør
(medbring venligst kørekort og praktisk påklædning)

Tur 1: Øsamfund og oplevelsesøkonomi – besøg på Sejerø

Tendensen hos forbrugerne går i retning af en stadig større efterspørgsel på oplevelser. Oplevelser der kan skabe identitet, oplevelser der er knyttet til det autentiske og oplevelser der fokuserer på kvalitet.Endelavef_E6rgen.JPG

På Sejerø er en gruppe øboere gået sammen om at udvikle oplevelser og aktiviteter tilknyttet Sejerøs unikke naturværdier og landbrugsejendomme. Oplevelserne sælges dels som sommeraktiviteter i juli måned og som pakketure resten af året. Målet er på sigt at fastholde og skabe nye arbejdspladser på øen.

Afgang fra Havnsø Havn. Kalundborg Marinehjemmeværn sejler gruppen til Sejerø og underholder undervejs med et lille foredrag om Marinehjemmeværnet. 

Der bliver serveret frokost på Spisehuset, hvor Ulla fortæller om det store arbejde med at flytte tilbage til øen og etablere en bæredygtig forretning.

Snapsetur: På tur med naturformidleren Hannah og snapseeksperten Jette, der sætter jer ind i snapsens univers. I dufter, smager og lærer om fremstillingen af egen snaps.

Tur 2: Røsnæs – lokalt engagement som drivkraft for udviklingfyret.jpg

Kommunalreformen har været en god anledning til at se nærmere på nærdemokratiets vilkår, og mange nye lokalråd og beboerforeninger i de små landsbysamfund har set dagens lys på det seneste. Men hvordan arbejder kommunen egentlig sammen med disse beboergrupper og hvilken betydning har de lokale kræfter for landdistrikts-udviklingen?

På Røsnæs har en gruppe borgere gennem et års tid arbejdet aktivt med at samle de lokale kræfter og formulere ønsker og mål for udviklingen i deres lokalsamfund. Der har altid været en aktiv beboerforening på Røsnæs med tæt kontakt til kommunens embedsmænd og politikere. Fokus har primært været konkrete enkeltsager – typisk sager med basis i teknisk forvaltning. Storkommunen har givet nye muligheder og nye udfordringer for lokalsamfundene, der også må begynde at tænke mere langsigtet og i helheder. Røsnæs Udviklingsgruppe er et eksempel på lokale kræfter, der har taget udfordringen op.

Røsnæs Udviklingsgruppe er vært for en tur rundt i deres lokalområde, hvor der berettes om planer og visioner for både bosætning, udviklingstendenser, naturen, borger-inddragelse m.m. – besøg på bl.a. Røsnæs Fyr, Naturskolen, landbrugsejendom og andre lokale steder. Frokosten tilberedes i de smukke naturomgivelser.

Tur 3: Åmosen – en mulig nationalpark og omdrejningspunkt for udviklingHus.JPG

Kalundborg Kommune dækker et af Sjællands rigeste naturområder, med forskelligartede og enestående naturtyper – heraf flere internationale naturbeskyttelsesområder. De ferske vande sætter deres præg på landskabet. De mange åsystemer, Åmosen og Tissø udgør vigtige vådområder for dyr og mennesker.

Åmosen er i søgelyset som mulig nationalpark, og der er etableret et nyt formidlingscenter Fugledegård ved Tissø. Planen er at etablere vandrestier, broer og overnatningspladser, så adgangen til mosens natur og kulturhistorie bliver åbnet op for besøgende.

Området øst for Tissø er også landbrugsland – et kulturhistorisk herregårdslandskab med skove og store marker. Her findes store landbrugsbedrifter med intensive dyrehold, og den generelle tendens i landbruget med omlægning til større enheder viser sig i landskabet. En del landbrug har afhændet jord til Åmoseprojektet eller har solgt alt fra til større landbrugsbedrifter.

Vi besøger formidlingscenter Fugledegård, hvor Åmoseprojektet præsenteres, og sammen med to friluftseksperter sætter vi fokus på friluftslivets muligheder i området. Turen går via herregårdslandskabet til den fredede Kongemose, hvor arkæologen fortæller og udfordrer. På Hesselbjerg Gård beretter gårdejeren om sit engagement i Åmoseprojektet og lægger samtidig op til idéforslag om udnyttelse af tomme landbrugsejendomme. Undervejs er der mulighed for at komme helt tæt på naturen og indånde den friske luft.

Tur 4: Alternativ udnyttelse af landbrugsbygningerg__rdbutik.JPG

Landbrugets omstruktureringer betyder mange ledige kvadratmetre og behov for at tænke nyt, når det gælder udnyttelsen af de eksisterende landbrugsbygninger. På denne tur vil der være meget forskelligartede eksempler på, at landbrugsbygninger kan anvendes til nye formål. På turen bliver der lejlighed til at “smage på specialiteterne” og “prøve aktiviteterne”! De engagerede værter, fortæller om deres forretning og baggrunden for, at de har valgt netop denne måde at udnytte deres landbrugsbygninger på. Alsidighed, kreativitet og opfindsomhed er nøgleordene for de steder der besøges:

Mineslund (gårdbutik), Nyvangsgården (galleri, gårdbutik og besøgshave), Lykkebjerg (bondegårdsferie) og Kragerup Gods (“bed & breakfast”, konferencecenter, gårdbutik).

kl. 17.00-18.00 Indkvartering på overnatningsstederne.

kl. 18.30 Festmiddag på Restaurant Gisseløre.velkommen.jpg

Kun 20 min. i gå afstand fra overnatningsstederne langs promenaden. Her findes en smuk udsigt over Kalundborg Fjord.

Kalundborg Kommune er vært ved aftenens arrangement med spisning, taler og underholdning.

Program: Fredag d. 5. oktober

kl. 8.00 Morgenmad: Serveres på de to overnatningssteder, inden vi alle mødes på Kalundborg Vandrehjem, hvor dagens program afvikles.

Kl. 9.00 – 11.30:  Seminar

… vi sætter mindstekrav for 1 mio. mennesker ..

Efter modellen: “Højlunds Forsamlingshus” vil deltagerne og indbudte kompetente personligheder drøfte og debatere:

Hvad er det væsentligste man skal prioritere, for at skabe udvikling i landdistrikterne?
Hvad er mindstekravet til kommunal og regional service?
Hvordan fastholder vi det?

Debatten vil blive styret af Jeppe Søe, kendt journalist og kommunikationsrådgiver, der kan skabe inspirerende og udbytterig debat. Seminaret vil blive filmet med henblik på vidensdeling af dagens udbytte med de øvrige kommuner.

Kl. 11.30 – 13.00: Gruppearbejde

Udarbejdelse af en “Huske-liste” samt DVD til kommunerne på baggrund af ovennævnte debat.

 

kl. 13.00 Frokost

kl. 13.45 Afgang

Herefter afrejse med den fælles transport i mini-busser retur mod Ålborg, Thisted, Esbjerg, Nakskov og København.

Indkvartering:

Alle deltagere indkvarteres på Hotel Ole Lundsgaard eller Vandrerhjemmet i Kalundborg. Overnatningsstederne ligger i gå afstand fra hinanden, og de kan begge byde på en afslappet, men professionel atmosfære.

Hotel Ole Lundsgaard
Kordilgade 1-3
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 51 01 65
www.hotel-ole-lunds-gaard.dk

DANHOSTEL
Kalundborg Vandrehjem
Stadionvej Allé 5
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 56 13 66
www.kalundborg-vandrerhjem.dk

TILMELDING (klik her) :
Prisen er pr. person kr. 2.995,- kr. incl. alle aktiviteter nævnt i programmet og transport. Indkvartering på enkeltværelse.

Prisen er pr. person kr. 2.695,- kr. incl. alle aktiviteter nævnt i programmet og transport. Indkvartering på dobbeltværelse sammen med en anden.

Prisen er pr. person kr. 1.950,- kr. incl. alle aktiviteter nævnt i programmet uden overnatning og transport.

Ønske om afhentning i Fælles-bus:
(spørgsmål rettes til: 23 62 40 35, tidspunkter offentliggøres senere)

1. rute: Ålborg – Rebild – Hobro – Randers – Ebeltoft

– Ålborg: Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby
– Rebild: afkørsel nr. 33, Haverslev / Arden v. Shell
– Hobro: afkørsel nr. 35, Skive / Hobro V på E45
– Randers: afkørsel nr. 40, Viborg / Randers C på E45
– Ebeltoft: færgehavnen Ebeltoft / Odden

2. rute: Thisted – Nykøbing M. – Skive – Viborg

– AVIS Thisted, Løvevej 17, 7700 Thisted
– P-pladsen før Sallingsundbroen (på Mors siden), mod syd (TH)
– Skive Station, Søndergade 16 C, 7800 Skive
– Viborg: rundkørselen hvor vej nr. 16 / 26 og nr. 13 mødes

3. rute: Esbjerg – Vejen – Kolding – Vissenbjerg – Odense – Nyborg – Korsør

– Esbjerg Lufthavn, John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø
– Vejen: Hydro Texaco, Vestermarksvej 2, 6600 Vejen, afkørsel nr. 68 på E20
– Lunderskov / Kolding: Q8, Harte Syd, Esbjergvej 240, 6000 Kolding på E20
– Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg
– Odense Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV, i nærheden af afkørsel 52 på E20
– McDonald´s, Storebæltsvej 3, 5800 Nyborg på E20
– Q8 Service, Storebæltsvej 60, 4220 Korsør på E20

4. rute: Nakskov – Nykøbing F. – Vordingborg – Næstved – Slagelse

– Nakskov Station, Nørrevold 29, 4900 Nakskov
– Nykøbing Falster: v. Svanedam, hjørnet af Engboulevarden og Nørre Boulevard
– Vordingborg Statsseminarium, Næstvedvej 1, 4760 Vordingborg
– Produktionsskolen Næstved, Ålestokvej 5, 4700 Næstved
– Slagelse: Antvorskov P-plads ved afkørsel nr. 39 på E20

5. rute: København

– Hovedbanegården i København, udgangen mod Tivoli
– Afkørsel nr. 13 på Holbækmotorvejen (tæt på Roskilde). Langs Lindenborgvej syd for motorvejen er der en lang parkeringsplads
– Opsamlingssted i Jernløse (tæt på Holbæk). På det gamle Rådhus (Gammel Skovvej 158, 4420 Regstrup)

Tilmelding senest den 30. september 2007.

Pladserne fordeles efter “først til mølle” princippet. Alle priser er excl. moms. Faktura fremsendes inden afvikling. Afbud indenfor 14 dage før afholdelse af konferencen medfører gebyr på 50% af prisen.

Yderligere oplysninger om arrangementet
kan indhentes hos koordinator
Connie M. Skovbjerg på telefon 76 340 352.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.