Kæmpe løft til erhvervsudviklingen i landdistrikterne

Direktoratet for FødevareErhverv skriver:
Fødevareministeriet sætter yderligere skub i landdistrikternes erhvervsliv. Ekstraordinær stor søgning på Fødevareministeriets ordninger for erhvervsudvikling i landbrug, gartneri og fødevareforarbejdning får nu Fødevareministeriet til at fremskynde tilskudsgivningen. I marts 2008 vil Fødevareministeriet have afsluttet behandlingen af 635 ansøgninger, som Direktoratet for FødevareErhverv i efteråret 2007 modtog under de erhvervsudviklingsordninger, som er en del af det danske landdistriktsprogram 2007-2013.
Samlet set, er der til de 635 ansøgninger søgt om tilskud for over 420 mio. kr. til investeringsprojekter, demonstrationsprojekter og udviklingsprojekter inden for landbrug, gartneri og fødevareforarbejdning. Den meget store interesse for tilskudsordningerne skal ses i forhold til, at der i 2007 og 2008 i alt er afsat en tilskudsramme på 220 mio. kr. til ordningerne. Et ekstraordinært stort antal kvalificerede ansøgninger giver Fødevareministeriet mulighed for at få fuld fart på erhvervsudviklingsordningerne fra starten. Fødevareministeriet har derfor besluttet at bruge tilskudsrammen for både 2007 og 2008 på de ansøgninger, som er modtaget i efteråret 2007.
“Derved får vi eksempelvis sat skub i udvikling og udbredelse af den miljøteknologi, der forventes at kunne sikre en væsentlig reduktion i landbrugets miljøbelastning”, siger kontorchef i Fødevareministeriet Vibeke Faurby.

Begrænset ansøgningsrunde 2008
Beslutningen indebærer, at der kun vil blive afviklet en begrænset ansøgningsrunde på ordningerne i foråret 2008. Ansøgningsrunden vil alene være åben for ansøgninger om tilskud til projekter med anden national medfinansiering end midler fra Fødevareministeriet. Ansøgningsrunden forventes åbnet i begyndelsen af marts måned med ansøgningsfrist 30. april 2008.

Fakta om Fødevareministeriets erhvervsudviklingsordninger
Fødevareministeriets erhvervsudviklingsordninger indgår i det danske landdistriktsprogram 2007-2013.  Det samlede budget for landdistriktsprogrammet er knap 6,2 mia. kr., hvoraf EU bidrager med 3,3 mia. kr. Landdistriktsprogrammets erhvervsudviklingsordninger omfatter tilskud til både det primære jordbrug og forarbejdningssektoren. Ordningerne skal fremme konkurrenceevnen i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, samt at skabe flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent miljø samt attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Ved vurderingen af ansøgningerne lægges der især vægt på, at den teknologi, som skal anvendes i projekterne har en reel nyhedsværdi. Dernæst lægges der vægt på teknologiernes effekt. Eksempelvis ser man på ansøgningerne inden for det primære jordbrug på teknologiernes effekt i forhold til at reducere lugtgener og ammoniakfordampning fra husdyrproduktionen, forbrug eller udvaskning af kvælstof eller fosfor, reducere pesticidforbruget eller til forbedring af dyresundhed eller dyrevelfærd samt for gartneri om der er forbedring i arbejdsmiljø og bidrag til energireduktion lagt til grund.

Læs mere her.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *