Indenrigsministeriet evaluerer landdistriktspolitik

Landets kommuner og amter blev i 1998 af Indenrigsministeren, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen opfordret til at udforme en politik for deres landdistrikter. Nu er tiden kommet til at gøre status, og Indenrigsministeriet har bedt Teknologisk Institut om at evaluere indsatsen i løbet af januar til april 2001.

Formålet med evalueringen er tosidigt. For det første vil den redegøre for den kommunale og amtskommunale proces med at formulere og iværksætte en lokal landdistriktspolitik. For det andet vil evalueringen sætte fokus på indholdet i de formulerede politikker; Hvilke overordnede områder, såsom erhvervsfremme og bosætning, retter landdistriktspolitikken sig mod, og hvilke konkrete indsatsområder og initiativer er sat i værk? Endelig vil evalueringen have som særskilt formål at opsamle erfaringer, der kan bruges af amter og kommuner i det videre arbejde.

Der gennemføres bl.a. en undersøgelse blandt samtlige kommuner og amter med henblik på at kortlægge status og “trends” i arbejdet med lokal landdistriktspolitik. Parallelt hermed gennemføres en række interviews med udvalgte aktører i amter og kommuner, interessegrupper, ministerier m.v., der alle er involveret i arbejdet med landdistrikterne.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *