Har virksomheder i landdistrikter ringere finansieringsvilkår

CRT skriver:
CRT har udgivet en rapport med det overordnede formål at lave en undersøgelse, der skulle belyse om virksomheder beliggende i danske landdistrikter har ringere finansieringsvilkår end sammenlignelige virksomheder placeret i byområder. Mere specifikt har det været formålet at se på, om virksomhedernes adgang til fremmedkapital er forskellige i by og på land og om land- og byvirksomhederne eventuelt må betale en forskellig pris for den kapital, de får stillet til rådighed

Undersøgelsen står, rent metodemæssigt på fire ben: 

– Et litteraturstudie med henblik på afdækning af eksisterende viden om landdistriktsvirksomheders finansieringsvilkår. 
– Statistiske analyser på basis af offentligt tilgængelige databaser der kan benyttes til at belyse virksomhedernes finansielle forhold Danmark. 
– Spørgeskemaundersøgelse blandt regionale erhvervsfremmeaktører med henblik på at belyse forhold omkring finansieringsforhold for virksomheder i henholdsvis byer og i landdistrikter. 
– Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening med henblik på at belyse virksomhedernes adgang til fremmedkapital mod sikkerhed i fast ejendom.

Den overordnede konklusion på undersøgelsen er, at der ikke noget der tyder på, at finansieringsvilkårene skulle være påvirket af om virksomhederne ligger placeret i et landdistrikt eller i et byområde.

Ses der specifikt på virksomhedernes adgang til at belåne deres aktiver (det vil sige virksomhedernes gældsprocent) så er der heller ikke noget der tyder på, at landdistriktsvirksomhederne har ringere adgang til fremmedkapital end byvirksomhederne. Ja, det forholder sig nærmest lige modsat idet byvirksomhederne har en signifikant lavere gældsandel end virksomheder i udkants-, land-, og mellemkommuner. Dette gælder uanset virksomhedsstørrelse.

Det kan heller ikke påvises at landdistriktsvirksomhederne har højere finansieringsomkostninger. Tværtimod – men forskellen er ikke signifikant – har virksomheder i by- og mellemkommuner større finansieringsomkostninger i forhold til den samlede gæld. Dette er en tendens der gælder for alle virksomhedsstørrelser. Således er de gennemsnitlige finansieringsomkostninger i udkantskommuner og landkommuner for alle virksomhedsstørrelser mindre end de gennemsnitlige finansieringsomkostninger for de samme virksomhedsstørrelser i mellem- og bykommuner.

Imidlertid viser undersøgelsen også at det er en udbredt opfattelse at landdistriktsvirksomheder har dårligere finansieringsvilkår end virksomheder i byområder. Erhvervsrådgivere og erhvervsmæglere mener således at landdistriktsvirksomhederne har ringere adgang til at belåne deres aktiver end byvirksomheder. Til gengæld er det ikke den generelle opfattelse at landdistriktsvirksomheder skulle blive bebyrdet med højere finansieringsomkostninger end tilsvarende virksomheder i byområderne.

Det kan ikke afvises at landdistriktsvirksomheder har ringere finansieringsvilkår end byvirksomheder, men når sammenligningen foretages på kommuneniveau, som det er sket i denne udnersøgelse, kan det ikke påvises. Der er behov for at gennemføre en analyse hvor der mere specifikt ses på, om den enkelte virksomhed ligger i et byområde eller ej og hvad denne lokalisering eventuelt betyder for finansieringsvilkårene.

Læse hele rapporten her 
 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *