Fødevareministeriet åbner tilskudsordninger under landdistriktsprogram

Fødevareministeriet skriver:
Lokale kræfter i landdistrikterne kan nu igen søge tilskud til at skabe liv og job i landdistrikterne. Fødevareministeriet forventer endvidere snarest at åbne en række nye muligheder for at søge støtte under det nye landdistriktsprogram. Se oversigten over støtteordninger og ansøgningsfrister for de enkelte ordninger her:

Tilskud til vækst
Erhvervsudvikling: Tilskud til innovation gennem udvikling, demonstration og investeringer i jordbrug og fødevarevirksomheder. Ansøgningsfrist 30. april.
Ø-støtte: Tilskud til jordbrugere på småøer uden landforbindelse. Ansøgningsfrist samme dag som fristen for ansøgning om enkeltbetaling udløber.
Kvalitetsfødevarer: Tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer. Åbner snarest.
 
Tilskud til miljø- og natur
Vådområder: Tilskud til anlæg og pleje af vådområder. Ansøgningsfrist 1. marts.
Omlægning til økologi: Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug. Ansøgning fra 1. februar til den dag, hvor fristen for ansøgning om enkeltbetaling udløber.
Miljøvenligt jordbrug: Tilskud til miljøbetinget jordbrug. Ansøgning fra 1. februar til den dag, hvor fristen for ansøgning om enkeltbetaling udløber.
Braklagte randzoner: Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer. Ansøgning fra 1. februar til den dag, hvor fristen for ansøgning om enkeltbetaling udløber.
Græs- og naturarealer: Tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Ansøgning fra 1. februar til den dag, hvor fristen for ansøgning om enkeltbetaling udløber.
Læhegn: Tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Ansøgningsfrist 1. maj.
Natur- og miljøprojekter: Ny ordning med tilskud til natur- og miljøprojekter. Åbner snarest.
Afvanding: Ny ordning med tilskud til opretholdelse af ændret afvanding. Åbner snarest.
Diger og kystbeskyttelse: Ny ordning med tilskud til genopretning af ødelagte diger og kystbeskyttelse som følge af stormflod. Åbner snarest

Tilskud til attraktive levevilkår
Børne og ungdomsaktiviteter: Tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne. Ansøgningsfrist forventes at blive marts /april 2008.
Kulturelle aktiviteter: Tilskud til kulturelle aktiviteter i landdistrikterne. Ansøgningsfrist forventes at blive marts / april 2008.
Job i landdistrikterne: Ny ordning med tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader i landdistrikterne. Ordningen administreres af de lokale aktionsgrupper. Åbner snarest.
Attraktive levevilkår: Ny ordning med tilskud til projekter vedrørende attraktive levevilkår i landdistrikterne. Ordningen administreres af de lokale aktionsgrupper. Åbner snarest.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *