Det skævvredne Danmark

Stadig flere interesserer sig for, hvilken betydning beslutningerne på Christiansborg har for den regionale udvikling, men det er stadig uklart, hvordan problemerne skal løses, og hvilke initiativer der skal tages i den praktiske politik.

Derfor havde Kristeligt Folkepartis folketingsgruppe indbudt til regionalpolitisk høring på Christiansborg den 23.januar 2001.

En række indlægsholdere slog tonen an til en nuanceret debat om regional udvikling; ikke mindst omkring spørgsmålet: “Hvad er en region?”.

Set med EU-øjne har Danmark størrelse som én region på størrelse med f.eks. Norditalien, og i Det Europæiske samarbejde anses en region med ca. 4 mio. indbyggere og en god afgrænsning for at have ideelle betingelser for udvikling og vækst.

I flere af indlæggene tegnede der sig et billede af Øresundsregionen og Region Vestdanmark (med kontinental forbindelse), som landets kraftcentre; mens den officielle definition af en dansk region oftest er synonym inddelingen i amter.

Også antallet af kommuner blev debatteret. Ordstyrer Morten Løkkegaard fra DR provokerede med spørgsmålet: “Er endemålet at vi har 30 kommuner – eller skal mange af de nuværende kommuner ende som egnsudviklingsteater med folkedragter og servering af egnsretter”?

Der var enighed om, at det bliver spændende at følge udviklingen på Bornholm, hvis folkeafstemningen munder ud i en sammenlægning af de 5 kommuner og amtet.

“I Landdistrikternes Fællesråd følger vi spændt forsøgene med kommunal samdrift (f.eks. tekniske opgaver eller skatteopkrævning)” siger fællesrådets formand Thorkild Ljørring Pedersen. “Det bliver interessant at se, om der kan findes en model, hvor nærdemokratiet bevares, samtidig med at der opnås stordriftsfordele på visse områder. Ikke mindst indenfor det digitale område, sker der i øjeblikket en udvikling, der tegner positivt” slutter Thorkild Ljørring Pedersen.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *