De kulturelle samråd breder sig

 Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Forum Hillerød afholdt i dagene 8. – 10. september 2006 Landskonference i Hillerød under titlen ”Kulturlivets funktioner i sammenlagte kommuner”. Her udvekslede de kulturelle samråd erfaringer om arbejdet med at gøre sig parate til denye udfordringer i forbindelse med kommunalreformen.

Civilsamfundet og dermed foreningslivet bør være en af grundstenene i kulturen, når det nye Danmarkskort træder i kraft 1. januar 2007. Derfor er de kulturelle samråd gået i gang med en omfattende omstrukturering, så de kan tilpasse sig den nye kommunale struktur.

Rundt om i landet er der afholdt møder med henblik på at sammenlægge samråd eller at danne paraplyer over eksisterende. I sammenlægningskommuner, hvor der tidligere kun har været samråd i nogle af de gamle kommuner, har mange samråd indkaldt de kulturelle foreninger til orienterende stormøder med henblik på at invitere til samarbejde.

Der er i øjeblikket i alt ca. 100 kulturelle samråd i landets 271 kommuner. Fra 1. januar 2007 vil antallet blive reduceret pga. kommunesammenlægninger. Til gengæld vil der være samråd i en væsentlig større del af landet.

Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark ser således fortrøstningsfuldt på kommunalreformens ikrafttræden, hvad angår samrådsdækning i forhold til det nye danmarkskort.

Yderligere oplysninger fås hos:
Kulturelle Samråd i Danmark
Sekretariatsleder Bente Schindel,
Farvergade 27D, 3.,
1463 København K,
Tlf. 33 93 13 26,
Mobil 29 64 70 40
Mail kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder-2008, Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *